Deň Zeme

415

Streda 22. apríla bola dňom svetovej oslavy života, prírody a životného prostredia na našej planéte. Zároveň v tomto roku bol 22. apríl päťdesiatym výročím Dňa Zeme.

Vzhľadom na súčasnú nepriaznivú situáciu na ľudské životy a spoločnosť, pozastavením resp. spomalením ekonomickej a ľudskej činnosti tento deň oslavuje naša zem, tak ako jej prináleží – neplánovane, ale patrične. Súčasná kríza priniesla „reset“ našej spoločnosti ako príležitosť na uvedomenie si a zamyslenie sa jednotlivcov a celej spoločnosti. Po postupnom uvoľňovaní opatrení v súvislosti covid-19 je potrebné myslieť a konať aj ekologicky, prijímať dlhodobé opatrenia na ochranu biodiverzity našej planéty a celkovú udržateľnosť na našej spoločnosti.

Mali by tak konať jednotlivci – občania našich obcí, my – mestá a obce ako úroveň riadenia najbližšie k našim občanom s podporou, súčinnosťou a v dialógu s národnou a európskou úrovňou. Súčasná kríza mala doteraz zmiešaný ekologický vplyv. Niektoré krajiny povolili v právnych predpisoch v oblasti životného prostredia. Na druhej strane, reštriktívne opatrenia a následný pokles automobilovej dopravy viedli k tomu, že vzduch našich miest a obcí je najčistejší za posledné desaťročia.

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. a začal sa oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na prírodných zdrojoch  uvedomiť si, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného, udržateľného a celosvetového úsilia.

V Púchove sa ku Dňu Zeme konajú rôzne akcie organizované mestom, CVČ a rôznymi spoločenskými organizáciami. Keďže sa kvôli pandémii COVID-19 nemôžu organizovať tradičné akcie čistenia mesta, skautského Kreslenia na chodníky a pod., museli sa vymyslieť alternatívne podujatia. Zbor skautov a skautiek v Púchove vymyslel súťaž pre deti, ktoré majú vytvárať umelecké výtvory na tému Matka Zem a fotografie posielať do nedele 26.4.2020 na FB 6.zboru skautov a skautiek Púchov. V pondelok 28.4. budú náhodne vyžrebovaní 3 výhercovia, ktorí získajú malý darček. CVČ Včielka zorganizovalo súťaž Vyčisti svoje mesto, ktorá sa vyhodnotí tiež prostredníctvom internetu. Fotky s komentárom treba do 30.4. posielať na FB alebo na mail CVČ Včielka.

Zdroj: ZMOS, FB