Program púchovskej návštevy prezidenta Andreja Kisku

1897

Prezident Andrej Kiska navštívi vo štvrtok 18. januára naše mesto. Ráno o 9. hodine sa na mestskom úrade stretne s primátorom mesta Rastislavom Henekom a ďalšími zástupcami vedenia mesta Púchov.

Potom aj so svojim sprievodom prejde na SOŠ obchodu a služieb, kde sa zúčastní diskusie so študentmi školy.

Približne o 11. hodine navštívi spoločnosť Continental Púchov, kde bude rokovať s vedením spoločnosti a absolvuje prehliadku závodu.

Po obede navštívi susedné Lednické Rovne a stretne sa s vedením a zamestnancami spoločnosti RONA.

Prezident Andrej Kiska pred pár dňami vo svojom novoročnom prejave povedal:

„V roku 2018 so susedmi a priateľmi v Českej republike oslávime sté výročie vzniku nášho spoločného štátu. Priniesol Slovensku demokraciu, slobodu, rešpekt k občianskym právam, ale aj dovtedy nevídaný hospodársky, spoločenský, vzdelanostný a kultúrny rozvoj. Pred 70 rokmi sa k moci dostal totalitný režim. Na štyri desaťročia ponížil vtedajšie Československo na satelit podriadený záujmom sovietskej moci. A hoci aj v tomto období Slovensko zaznamenalo určitý pokrok, cenou zaň bolo hrubé obmedzovanie slobody a ľudskej dôstojnosti. V auguste uplynie 50 rokov odkedy tanky armád Varšavskej zmluvy zničili na ďalšie dve desaťročia túžbu ľudí po živote v spravodlivejšej a slobodnejšej spoločnosti. Pred 30 rokmi sa proti komunistickému režimu postavili  veriaci, aby na Sviečkovej manifestácii žiadali náboženské slobody a úplné dodržiavanie občianskych práv…

Za našim úspechom nestojí vytváranie mýtov o národnej a kultúrnej výnimočnosti. Ani hľadanie strašiakov za hranicami, na ktorých môžeme hodiť zodpovednosť za vlastné neúspechy a zlyhania. Ani rozdeľovanie spoločnosti na dobrých a zlých, podľa toho ako to vyhovuje záujmom mocných. Ani ukazovanie prstom na menšiny, na ktoré vraj väčšina dopláca a ktoré vraj stoja v ceste k lepšiemu životu. Ani uprednostňovanie extrémnych riešení tam, kde chýba vôľa na poctivú prácu. Ani arogancia mocných, ktorá vedie k nezáujmu o spravovanie vecí verejných a ľahostajnosti k verejnému priestoru, v ktorom spolu žijeme. Naopak. Všetko toto bolo príčinou tragédií v našich dejinách. A môže viesť k ďalším tragédiám. Ak dopustíme, aby sa nám vzájomná nevraživosť, nedostatok rešpektu k iným opäť vymkli spod kontroly. Alebo ak dovolíme, aby sme pre naše sklamanie a apatiu premrhali príležitosti na ďalší rozvoj svojho okolia, regiónu aj celej krajiny…

Zlepšovať život v našej krajine sme dokázali vtedy, keď sme sústredili pozornosť na úsilie o spravodlivý, bezpečný, slobodný a sociálny štát. Keď sme posilňovali dôveru a súdržnosť medzi ľuďmi snahou rozvíjať zmysel pre férovosť a rovnosť pred zákonom. Keď sme robili kroky, ktoré pomáhajú zvyšovať dôstojnosť a kvalitu života ľudí na Slovensku. Keď sme nezabúdali na tých, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Keď sme aj v ťažkých a krízových situáciách dokázali vecne diskutovať a hľadať riešenia. Keď sme sa odvážne vzopreli nespravodlivosti a arogancii moci…

Naša spoločnosť v ostatných rokoch zhrubla. Naša verejná diskusia zhrubla. Náš verejný priestor je škaredší. Hranice toho, čo je prijateľné povedať nahlas, alebo publikovať na sociálnych sieťach, sú deravejšie. Musíme sa tomu postaviť. V tomto roku, teraz. Nemali by sme robiť nepriateľa z každého kto má iný názor, alebo kritický postoj k tomu, čo robíme. Nemôžeme dovoliť, aby sa naša spoločnosť v dôsledku bezvýznamných politických bojov a pochybných záujmov rozpadla na tábory, ktoré sa navzájom nenávidia. Myslím si, že je v našich možnostiach eróziu slušnosti a ohľaduplnosti vo verejnom priestore zastaviť. Keď budeme chcieť, dokážeme prestať odmeňovať priazňou tých, ktorí sa agresivitou snažia prekryť chýbajúci obsah, elán a odhodlanie hľadať skutočné riešenia na ťažké výzvy.“

Zdroj: www.prezident.sk