Organizácie môžu opäť požiadať o grant VÚB

153

Máte nápad a odhodlanie prispieť svojím dielom k pozitívnej zmene v prostredí, kde žijete? Nadácia VÚB vyhlasuje ďalší ročník grantového programu „Pomôžte svojej komunite“, v rámci ktorého prerozdelí 30.000 eur na podporu komunitných a verejnoprospešných projektov po celom Slovensku.

Šancu uchádzať sa o príspevok majú neziskové organizácie, školy či miestne samosprávy, ktoré vo svojich projektových zámeroch spoja sily so zamestnancami skupiny VÚB. Zapojenie jednotlivca či viacerých zamestnancov zo skupiny VÚB do spoločného úsilia je hlavnou odlíšiteľnou črtou a tiež kľúčovým kritériom grantového programu „Pomôžte svojej komunite“. Nadácia VÚB prostredníctvom neho vyzýva organizácie, ktoré majú vo vlastných radoch dobrovoľníkov z VÚB, alebo poznajú vo svojom okolí zamestnanca tejto bankovej skupiny, s ktorým sa môžu pre svoj projektový zámer spojiť. Grantová schéma je zároveň adresovaná samotným zamestnancom VÚB, ktorí chcú pomôcť svojej komunite – či už sa priamo venujú dobrovoľníckej činnosti  v niektorej neziskovej organizácii, alebo vedia o organizácii, ktorá na svoju činnosť alebo projekt potrebuje finančné prostriedky. Nadácia VÚB plánuje aj tento rok podporiť 20 najzaujímavejších a najužitočnejších zamestnaneckých komunitných projektov v celkovej sume 30.000 eur, pričom každý z nich môže dostať na svoju realizáciu až 1.500 eur.

Aké nápady majú šancu?

Cieľom grantového programu je uviesť do života rôzne občianske iniciatívy, skrášliť prostredie v mestách a obciach a pomôcť vyriešiť problémy, s ktorými miestne komunity zápasia. Vytvorenie relaxačnej zóny či ihriska na svojom sídlisku, podpora fungovania komunitného centra, vyčistenie alebo zveľadenie verejného priestranstva, organizácia športových podujatí na školách či kultúrnych programov pre susedov v obci – to všetko sú príklady projektov, ktorých autorom podá Nadácia VÚB pomocnú ruku. O finančnú podporu môžu požiadať mimovládne neziskové organizácie, školy, miestne samosprávy alebo iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju prostredia, vzdelávania či aktivitám pre rôzne skupiny obyvateľov. Vzhľadom na zámer programu je potrebné už pri príprave projektu uviesť, akou formou sa bude na ňom dobrovoľnícky podieľať zamestnanec skupiny VÚB. Predkladateľom projektu je pri tom samotná organizácia s právnou subjektivitou, nie fyzická osoba.

 „Vždy sa veľmi radi postavíme za dobré myšlienky spájajúce aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajný spoločný verejný život. A v prípade tejto grantovej výzvy to urobíme o to radšej, pretože ňou chceme znovu motivovať aj našich vlastných kolegov po celom Slovensku, aby prišli s impulzom na pomoc svojej komunite, alebo podporili svojou prácou dobré nápady rôznych organizácií,“ hovorí Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB. Do grantového programu pre zamestnancov skupiny VÚB sa počas jeho 11-ročnej histórie zapojilo 1.552 zamestnancov z radov VÚB. Podporených bolo v rámci neho doposiaľ 257 projektov.

Žiadosť o grantový príspevok je možné zasielať od 15. januára do 11. februára 2018 prostredníctvom registrácie v elektronickom formulári dostupnom na  https://nadaciavub.egrant.sk.

Neziskové komunitné projekty, ktoré získajú na základe rozhodnutia nezávislej odbornej komisie finančnú podporu, budú známe v marci. Tie budú môcť byť následne realizované v období od apríla do októbra tohto roku. Bližšie informácie o grantovom programe sú k dispozícii na stránke www.nadaciavub.sk.