Projekt Matice slovenskej v Záriečí: „Učme našu mládež tradičné zručnosti“

206

Nie je to dávno, čo bol v Záriečí znovu založený miestny odbor Matice Slovenskej. V minulom storočí, 30. apríla 1949 bola založená Matica slovenská v Záriečí po prvýkrát. Pri zakladaní bolo zapísaných 33 členov MS. Matičný spolok združoval nadšencov, cieľom ktorých bolo šíriť osvetu medzi ľudom, zvyšovať povedomie národa, podporovať kultúru, zvyky a tradície našich predkov.

Dôležitý bol aj rok 1968, kedy boli vo viacerých častiach Slovenska obnovované matičné spolky. Na tieto roky zostala spomienka vo forme knihy: “Z vôle ľudu obnovená“, ktorú mnohí z nás majú vo svojich domácnostiach. Postupne, pre nedostatočné pochopenie vtedajšieho režimu a slabý záujem obyvateľov obce, spolok matice zanikol.

Teraz takmer po 50-tich rokoch je činnosť Matice obnovená. Stalo sa tak presne 6.11.2018. Miestny odbor Matice slovenskej v Záriečí má 50 členov. Združuje mladších aj starších obyvateľov. Jeho členmi sú aj členovia FSk Záriečanka, čo má význam z pohľadu uchovávania tradícií spevu, tancov a starých zvykov tunajšieho regiónu.

Záriečie sa v minulosti preslávilo trojhlasným spevom, krásnymi ťahavými piesňami a našimi tancami. Každý región, dolina, či obec boli niečím výnimočné a pôvodní obyvatelia, naši predkovia ovládali veľa remesiel. Na to, aby človek v minulosti prežil, potreboval byť zručný hospodár a musel žiť v súzvuku s potrebami prírody. Toku ročných období prispôsobil aj svoj život a prácu na poli. Bol čas orať, siať, žitko žať, čas kosiť seno a otavy, zemiaky kopať. V zime gazdovia opravovali náradie, vyrábali opálky z prútia a brezové metly.

Veľa mužov vedelo šiť papuče, čo bola typická obuv pre náš región. U nás nebolo zaužívané drotárstvo, ale chodili drotári z iných regiónov do našej doliny a tento čas bol pre gazdinky veľmi dôležitý. Ponosili do kuchyne, alebo na dvor všetky poškodené a deravé misky, hrnce a iné nádoby. Drotári boli veľmi zruční, pomocou drôtu vedeli spojiť odbité nádoby a zaplátať tečúce hrnce. Za to im gazdinky ponúkli čo mali navarené a dali peniaz za materiál a prácu.

Nositeľom tejto tradície u nás je člen FSk Záriečanka a člen matice pán Pavol Kurej. Svoje vedomosti a dlhoročné skúsenosti sa rozhodol odovzdať aj mladšej generácii na drotárskom krúžku v ZŠ s MŠ Záriečie a ZŠ Lysá pod Makytou. „Pán umelec“ ako ho neraz familiárne voláme v našej skupine je zručný v tejto sfére, o čom hovoria aj viaceré výstavy, na ktorých prezentoval svoje drotárske umenie.

Našu mladšiu generáciu chlapcov, ale aj dievčat na drotárskom krúžku v školskom roku 2019/2020 zasvätil do tajov drotárskeho umenia. Školáci sa dozvedeli o histórii a vývoji drotárstva na Slovensku a vo svete, oboznámili sa so základnou technikou ohýbania drôtika, výroby slučiek, ozdobnej retiazky, techniku správneho ukončovania práce. Skúsili si vyrobiť vianočné ozdoby anjela, guľu, zvonček, ako aj zvieratká: mačička, vtáčik, motýľ, psík, sliepka, kohútik, kuriatko alebo ovocie: hruška, jablko, výrobu opletanej kraslice, oválnej misky, drôteného svietnika a pre dievčatá to najzaujímavejšie, ozdobné šperky. O krúžok prejavili záujem deti zo štvrtého ročníka, na ZŠ v Lysej chodilo na krúžok 5 chlapcov a 3 dievčatá. V ZŠ v Záriečí 8 chlapcov a 4 dievčatá.

Záriečie vynikalo aj krásou výšivky. Nebolo domu, kde by nevedeli ženy a dievčatá vyšívať. Veď od dievčenského veku si vyšívali kroje, šili výbavu a iné potrebné veci do domácnosti. Ženy gazdinky, okrem starostlivosti o chod domácnosti a hospodárske zvieratá, vynikali mnohými zručnosťami. Vedeli trepať konope, spriadať priadzu, utkať plátno až po výsledné ušitie odevu. Do noci znelo klepkanie krosien, na ktorých ženy tkali plátno i koberce. Postupne ako odchádzajú naše staré a prastaré mamy zanikajú aj tieto zručnosti. My si seba už ani nevieme predstaviť, že by sme miesto sedenia pri internete a televízii, sedeli pri kolovrate či krosnách.

Jednou z takýchto žien, ktorej vyšívanie nie je cudzie je aj pani Anna Pastorková, dlhoročná členka FSk Záriečanka a členka Matice slovenskej. Časť svojej šikovnosti a skúseností sa rozhodla odovzdať aj skupinke dievčat na krúžku vyšívania krojov v ZŠ Lysá pod Makytou. 10 dievčat zo 4. ročníka sa v školskom roku 2019/2020 postupne dozvedali o technike vyšívania rôznymi spôsobmi – plným plochým stehom, výšivku na drobno, vyšívanie na kruhu – vyšívali vrecko na bylinky, prenášanie vzorov cez kopírovací papier, vyšívanie ženských rukávcov, starostlivosť o výšivku – pranie, vyšívanie ženskej zápunky, krojového mužského lajbíka, nohavíc, košele.

Okrem vyšívania, naše zručné mamy a staré mamy, vedeli na veľkonočné sviatky pre mladých šibačov vyzdobiť aj krásne kraslice. Túto techniku vie aj pani Eva Almassyová, ktorá tiež pôsobila na ZŠ Lysá pod Makytou na krúžku robenia kraslíc, kde sa o svoje skúsenosti podelila s tunajšími žiakmi. Naučila ich vyfukovať vajíčka, natrieť tušom a vyškrabávať ozdobné vzory.

Tento projekt vzdelávania mladých ľudí z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

Ing. Zuzana Ostrochovská, členka miestneho odboru Matice slovenskej