Próza Mgr. Zdenky Panáčkovej z CZŠ sv. Margity úspešná v literárnej súťaži

109

Dňa 24. mája 2019 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže 17. ročníka literárnej súťaže celoslovenského charakteru „O cenu Dominika Tatarku“, ktorej centrum je Plevník – Drienové, rodisko spisovateľa. Cieľom súťaže je motivácia mládeže a dospelých vo vzťahu k literatúre a vytvorenie priestoru na prezentáciu a tvorivú konfrontáciu vlastnej tvorby. Do súťaže sa okrem prozaických prác mohli prvýkrát prihlásiť aj poetické práce. V 1. kategórii súťažili žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ, 3. – 5. ročníka osemročných gymnázií, v 2. kategórii študenti stredných škôl, 6. – 8. ročníka gymnázií a dospelí. Téma prác bola voľná, rôznorodá.

Poroty zhodnotili 161 literárnych prác – 61 prác v prvej a 100 prác v druhej kategórii. Do 2. kategórie svoju prácu poslala aj naša kolegyňa z cirkevnej školy Mgr. Zdenka Panáčková, ktorá má literárne sklony a občas si „zasúťaží“. A to úspešne. Odborná porota v zložení spisovateľ Rudolf Dobiáš, spisovateľka Vierka Procházková a Mgr. Jozef Šujak z Gymnázia Považská Bystrica jej udelili 2. miesto za prózu „Spomínam… z lásky k vám“. Atmosféra v kultúrnom dome, kde oceňovanie prebiehalo, bola sviatočná. Spev, piesne, dychová hudba podčiarkovali tieto milé chvíle. Pán starosta Miroslav Kremeň sa v úvode prihovoril súťažiacim, hosťom a porote.

„Páčilo sa mi, že žiaci a mladí ľudia majú záujem o tvorbu, že potrebujú svoje myšlienky a postrehy zo života takto vyjadriť. Potešilo ma, že som sa mohla porozprávať aj s pánom spisovateľom Rudolfom Dobiášom a s pani Boženkou Dobrovičovou, ktorá tiež vydala povesti a tvorí. Sám Dominik Tatarka môže byť svojim životom inšpiráciou pre dnešných mladých ľudí. Hoci pochádzal z chudobnej rodiny, bol nadaný a chcel v živote niečo dokázať. Dostal sa na Karlovu univerzitu aj na parížsku Sorbonnu. Medzitým však začala 2. svetová vojna a musel sa vrátiť. Napriek tomu mal istý rozhľad, lebo žil aj v zahraničí. Tak ako aj naši dnešní mladí ľudia, študenti“, popísala svoje dojmy zo slávnostného vyhodnotenia súťaže Zdenka Panáčková. Úspešnej autorke gratulujeme a prajeme veľa ďalších tvorivých nápadov.

Katarína Huťová, CZŠ sv. Margity