MDD na cirkevnej škole v znamení pohybu i chemických pokusov

70

Tento rok sme sa rozhodli v našej škole spojiť v programe k Medzinárodnému dňu detí tradičné s netradičným. Keďže MDD vyšlo na sobotu, zorganizovali a presunuli sme všetky akcie na piatok 31.5. Pretože v posledné dni bolo veľmi daždivo, nenechali sme nič na náhodu a ani na počasie, a rozhodli sme sa zorganizovať jednotlivé súťaže v športovej hale Športového centra.

Každá trieda bola jedným družstvom, a preto sme sa rozdelili na 5 stanovíšť. Súťaže Klinec hop do fľaše, Rambo dráha, Presná muška, Balóny bác do bedne, Hod za stenu nenechali nikoho bez pohybu a bolo sa na čo pozerať. Pri jednotlivých súťažiach sa družstvá striedali a podávali čo najlepšie výkony. Žiaci prvého stupňa mali svoje vlastné súťaže a hry v areáli školy, naši druháci boli navyše pozvaní na mestský úrad, aby videli ako taký úrad funguje.

Dve a pol hodiny prebehlo ako voda, víťazi boli zaslúžene ocenení, a tak sme sa presunuli do budovy školy na druhú časť programu. Tá bola venovaná tento rok „netradičnej chémii“. Pozvali sme si „chemikov-kúzelníkov“ a tí deťom cez rôzne zaujímavé pokusy ukázali, že chémia to nie sú len vzorce a teória, ale aj zábava. Deťom sa najviac páčil výbuch. Hodinka pokusov rýchlo ubehla. Niektorým žiakom ostali vzorky z pokusov ako sliz, vodné kryštáliky a mnohým zvedavosť za novým predmetom, ktorý ich čaká v ďalších rokoch.

Dopoludnie sme zakončili ako aj v iné roky – návštevou cukrárne, kde si každý mohol vybrať zo svojich obľúbených zmrzlín.

Mgr. Peter Rečka, CZŠ sv. Margity