Prvá adventná nedeľa

510

Mesto Púchov v spolupráci s mestskými spoločnosťami organizuje oslavy Adventu na pešej zóne. V nedeľu 1. decembra 2019 primátorka mesta symbolicky zapálila prvú adventnú sviečku a v kultúrnom programe vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy Púchov a Základnej školy Mládežnícka.

Foto: Slavomír Flimmel