Prvá pomoc v praxi na ZŠ Gorazdova

210

ZŠ Gorazdova sa zapojila do medzinárodného projektu vzdelávania poskytovania prvej pomoci a súťaže KVÍZOMAT v poskytovaní prvej pomoci. Do projektu sú zapísaní žiaci 8. ročníka, ktorí budú pokračovať v projekte v nasledujúcom školskom roku 2024/2025 už ako deviataci. Táto súťaž je súčasťou projektu Erasmus +. Je rozdelená do troch etáp:

Prvú etapu tvorí príprava tried 8. ročníka. Jedná sa o praktické školenie s trénermi Slovenského červeného kríža.

U nás toto školenie prebehlo 1. 3. v piatok. Školenia sa zúčastnili všetky ôsme triedy. Každý žiak sa dozvedel základné informácie ako podať prvú pomoc, ale to, čo bolo oveľa zaujímavejšie bolo, že si mohol prakticky vyskúšať podať prvú pomoc.

Druhú fázu tvorí medzinárodná online súťaž škôl SR a ČR. Tá prebehne v novom školskom roku 2024/2025 v decembri. Zúčastní sa jej 5 najlepších vybraných žiakov za školu. Súťaž bude naživo moderovaná dvoma moderátormi z ČR a SR. V Kvízomate pôjde nielen o správnosť odpovedí, ale aj o rýchlosť zodpovedania otázky.

Vyvrcholením vzdelávania je tretia fáza – súťaž, do ktorej sa zapoja 5 najlepší žiaci, ktorí budú spoločne prakticky riešiť jednotlivé úlohy. Súťaž sa bude konať v Žiline v období apríl – máj, kde budú musieť riešiť rôzne udalosti, napr. pomoc pri autonehode.

Naša škola súčasne získa známku kvality inovatívneho zážitkového vzdelávania prvej pomoci.

Daniela Ďurišová – koordinátor