Prvé miesta na festivale Top talent získali žiaci ZUŠ Púchov

126
Zľava: Sára Hanesová, Matiáš Guzma, Noemi Faboková, Katarína Cekulová, Liliana Drábová, Nella Štrbíková, Paulína Nováková.

Top talent je Medzinárodný multižánrový festival – súťaž detskej a mládežníckej tvorivosti, pre deti a mládež od 6-26 rokov v žánroch HUDBA, SPEV, TANEC, DIVADLO a VÝTVARNÉ UMENIE. Toho roku sa konal 10. novembra v Novom Meste nad Váhom. Z našej Základnej umeleckej školy sa na ňom zúčastnilo 10 žiakov klavírneho oddelenia v žánri HUDBA s nasledujúcim výsledkom:

Žiačka z triedy p.uč. Sadloňovej Kristína Potáčová získala 2. miesto v tretej kategórii. P.uč. Sadloňová pripravila aj 4-ručnú hru žiačok Kristíny Potáčovej a Gabriely Paganíkovej, ktoré získali 1. miesto a Grand prix v kategórii mládež.

Žiačka z triedy p.uč. Olšákovej Paulína Nováková získala 1. miesto a Grand prix v prvej kategórii, Noemi Faboková 2. miesto v druhej kategórii, Liliana Drábová 4. miesto/diplomant v druhej kategórii, Sára Hanesová 5. miesto/cena za umelecký prejav v tretej kategórii, Noemi Faboková a Liliana Drábová – 4-ručná hra 1. miesto/Grand prix v kategórii junior.

Žiaci z triedy p.uč. Olšáka zíakali: Nella Štrbíková 5. miesto v druhej kategórii, Katarína Cekulová 3. miesto v druhej kategórii, Matiáš Guzma 1- miesto/Grand prix v druhej kategórii, Mária Anna Špačková 3. miesto v tretej kategórii, Gabriela Paganíková 1. miesto/Laureát v tretej kategórii.

Porota vyhlásila Gabrielu Paganíkovú za laureáta – celkového víťaza súťaže vo všetkých žánroch. Srdečne ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov.

Mária Olšáková, ZUŠ Púchov