Obyčajný život uprostred pokladov

121

V piatok 22. novembra 2019 uviedli do života monografiu o obci Lúky. Pre obyvateľov predstavuje zachovanie tradície, návštevníkom a turistom ponúkne ucelený prehľad o obci. O novej publikácii spisovateľka Margita Ivaničková napísala:

Naši známi sa iba tak, medzi rečou zmienili o tom, že mali na návšteve mladých hostí z Kanady. A dosť sa vraj čudovali, keď sa kanadskí návštevníci s obdivom, údivom a veľmi často s úžasom a dobromyseľnou závisťou pristavovali pri množstve našich historických i prehistorických kultúrnych pamiatok. Nám, domácim, siluety hradov, katedrály, kostoly, kaštiele, poľné znaky, ľudové piesne, historické valy, veľmožské hrobky, ornamenty, kroje, mýty, legendy, rozprávky i povesti akoby zovšedneli. Vnímame, resp. niekedy ani nevnímame ich ako samozrejmú súčasť našej národnej identity a historickej pamäte. Doslova kráčame po pokladoch.

Kanadskí hostia však medzi rečou tiež poznamenali, že ich dávni indiánski predkovia neustále migrovali, nezanechali po sebe architektonicky ani umelecko-historicky hmatateľné dedičstvo a to, čo v ich domovine tvorí „históriu“ je dielom prisťahovalcov, ktorí si svoju kultúrnu a historickú pamäť priniesli so sebou. Spomenula som si na túto rozprávačskú epizódu pri štúdiu najnovšej monografie o obci Lúky spod autorskej taktovky Štefana Kaštýľskeho a občanov obce. Kanada – druhá najväčšia krajina na svete zápasí s problémom vlastnej historickej identity. Slovensko – jedna z rozlohou malých krajín sa pýši takým historickým a kultúrnym bohatstvom, o ktorom ani sami nevieme, kým nám to nepripomenú iní.

Samotná Púchovská dolina je historicky taká bohatá, že lákala k osídleniu už v dávnoveku a preto nie div, že obec Lúky hľadá svoje prvotné datovanie niekde v opare 13. storočia. Samotná monografia je vybavená bohatstvom informácií v prvej tretine publikácie chronologicky od prvých identifikačných znakov obce až po súčasnosť a to so zreteľom na architektúru, remeslá, dopravu, služby. Ďalšia časť je v kapitolách členená tematicky so zameraním na všetky aktivity, ktorými obec žila a žije, či už je to cirkevný život, dobrovoľný hasičský zbor, prierez školstvom, divadelníctvom, folklórom, športom atď. V publikácii sa nájdu aktivity slovenského Červeného kríža, knižnice, urbariátu, ale aj veľmi cenné literárne šperky v podobe povestí z tohto krásneho kúta Púchovskej doliny; autori zostavili tablo s významnými občanmi obce i starostami a monografiu vystužili všetkými faktografickými informáciami, ktoré sa im podarilo zozbierať. A je ich teda úctyhodné množstvo.

Kto nikdy neokúsil námahu pri zostavovaní monografie, neuverí aké obrovské úsilie treba vynaložiť pri získavaní historických podkladov, koľko času treba stráviť v archívoch, pri zháňaní a štúdiu kroník, akú charizmu musia mať autori monografie, aby získali a nestratili naozaj veľké množstvo autentických dobových fotografií až po tie dnešné, farebné. Kto nikdy neskúsil zostaviť monografiu, nevie, čo je to za prácu pripraviť do tlače stovky strán namáhavo získaného faktografického materiálu, podotýkam ešte z čias, kedy nebolo internetu ani digitalizačných pomôcok.

Tuláci Štefan a Ondrej, tkáčka, košikár, ale i umelecký drotársky majster Ladislav Jurovatý, ženy zo Živeny, miestni futbalisti, folkloristi z Javorníka, to je len malá časť z bohatého fotodokumentačného bohatstva monografie. Mikročiastočky mozaiky našej závidenej historickej pamäte… Kniha je veľmi náročne a precízne polygraficky spracovaná a jej autori si zaslúžia skutočné uznanie.

Monografia LÚKY, hoci o tom ešte nevie, rozšíri bohatstvo našej historickej a sociálnej pamäte. Lebo tú neustále vytvárajú, dopĺňajú, obohacujú „obyčajní“ ľudia. Tí, vo veľkom počte sa menovite v knihe nájdu, hoci možno netušia, že ich „obyčajný„ život, ich rozprávky, povesti, ich koníčky, práca a každodenné drobnosti podopreté stabilnými kresťanskými ekumenickými hodnotami prispievajú do našej historickej pamäte rovnako významne, ak nie aj významnejšie, ako poznatky spracované profesionálnymi historikmi.

Margita Ivaničková, foto: TSK