Prvý ročník tenisového memoriálu na pamiatku Hrehora Luhového

298

Počas soboty sa na púchovských tenisových kurtoch konal prvý ročník Memoriálu Hrehora Luhového. Tento memoriál bol predovšetkým o spomienke na dlhoročného predsedu a tenisového funkcionára Hrehora Luhového, ktorý zomrel v roku 2014. Bol tenisovým nadšencom a jedným zo zakladateľov Tenisového klubu Púchov. 

Memoriál bol tzv. open turnajom, čo znamená, že sa ho mohli zúčastniť súťažní hráči, ale aj mladší a starší hráči bez vekového obmedzenia. „Aby sme pospájali rôzne vekové kategórie, tak sme sa vzájomne dohodli na tom, že hráčov rozdelíme do štyroch výkonnostných skupín,“ vysvetľuje predseda klubu TK Púchov Vladimír Kuchař. Hráči sa v jednotlivých skupinách navzájom lepšie spoznali a každý mal možnosť odskúšať súperove kvality. Po ukončených zápasoch v skupinách nasledovala už samotná vyraďovačka do štvrťfinále, semifinále a dlho očakávaného finále.

Predseda TK Púchov Vladimír Kuchař spomenul aj svoje plány s klubom do budúcna. „Do budúcna by sme chceli namiesto starej klubovne vybudovať novú klubovňu, kde by mali hráči šatne a takisto sa mohli skryť pre nepriaznivým počasím. Súčasťou klubovne by mali byť aj toalety, pretože v súčasnosti sú tie naše takmer v havarijnom stave a nereprezentuje to klub dostatočne.“ Tenisový klub Púchov, ktorý je zároveň najstarším klubom spomedzi všetkých, má momentálne schválený príspevok na výstavbu novej tenisovej steny, ktorá bude umiestená medzi kurtom č. 4 a č. 5.
-bak-

Výsledky: 1. miesto – A. Kršiak / E. Kukosa/P. Veteška
2. miesto – R. Sviečka/ P. Bílik
3. miesto – E. Filo/M. Markovič, V. Kuchař/M. Kršiak