Púchov krásne rozkvitol

155

(fotoreportáž)

V posledných týždňoch sa aj v Púchove naplno prebudila príroda. Kvety, ozdobné kríky a stromy sa rozohrali všetkými farbami a tešia (okrem alergikov) obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. Za výsadbu ozdobných rastlín vďačíme nielen pracovníkom PTSM, s.r.o., ale aj občanom, ktorí si okolie svojich príbytkov zveľaďujú a skrášľujú z vlastnej iniciatívy.

 

Foto: Slavomír Flimmel.