Púchov po búrke

969

Z nedele na pondelok postihla Púchov búrka s väčším množstvom zrážok. Podľa informácií z Podniku technických služieb mesta Púchov sa situácia po výdatnom daždi v kritických miestach bez odvodnenia opakuje. Vytvárajú sa veľké kaluže a hrozí zatopenie objektov (napr. garáží). Naopak prehĺbenie trativodov funguje.

Popadané polámané konáre boli odstránené pracovníkmi technických služieb, našťastie nedošlo k poškodeniu elektrického vedenia. Nové odvodnenie na Vŕšku funguje na výbornú aj vďaka zberným šachtám, ktoré  sa pravidelne čistia.

Konateľ technických služieb Ing. Miloš Svoboda vyjadril poďakovanie púchovským dobrovoľným hasičom, ktorí pod vedením Jozefa Ridzika promptne poskytli pomoc pri odčerpávaní vody pri garážach za katolíckym kostolom.