V Púchove pribudnú dve nové „pumpy“

874

Zatiaľ v stavebnom konaní
Navrhovateľom čerpacej stanice s názvom „Čerpacia stanica SCORE Púchov“ pri supermarkete Tesco je spoločnosť Synergas, s. r. o. so sídlom v Nitre a stavbu by mala realizovať spoločnosť Ardis, a. s. so sídlom v Žiari nad Hronom. Nedávno prebehlo stavebné konanie o zmene stavby formou verejnej vyhlášky. Zmeny sa týkajú tvaru zastrešenia, konštrukcie a zníženia počtu stojanov zo štyroch na dva, čo by sa pri zabratí plochy dotklo nakoniec šestnástich a nie osemnástich parkovacích miest, ako to bolo uvedené v predchádzajúcom návrhu.

tesco_pumpy_web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcú priniesť silnú značku
Druhá čerpacia stanica pohonných hmôt sa buduje oproti supermarketu Lidl v areáli spoločnosti Makyta a. s. „Vjazd na čerpaciu stanicu bude smerom od Vsetínskej cesty a výjazd smerom do areálu Makyty a na Ulicu 1. mája,“ povedal projektový manažér Ladislav Chyba. Táto „pumpa“ by mala naraz obslúžiť piatich motorizovaných zákazníkov. Jej súčasťou bude i obchod. „Naším cieľom je priniesť do Púchova silnú značku s kvalitnými službami, predajom potravín s možnosťou otvorenia až 24 hodín denne,“ načrtol obhodný zámer Chyba.
-pam-