Púchovská Liga proti reumatizmu nezaháľa

99

Členky Ligy proti reumatizmu – miestnej pobočky Púchov sú aktívne aj v čase koronakrízy. Tá im síce znemožnil pravidelné každotýždenné stretnutia v telocvični ZŠ Gorazdova, ale túžba po zdravom pohybe a stretávaní sa v komunite kamarátiek je silnejšia ako vírus choroby COVID-19.

Namiesto v telocvični sa členky Ligy pravidelne stretávajú v Europarku alebo pri Váhu, kde si spoločne zacvičia pod vedením skúsených cvičiteliek. Aktívne sa zúčastnili aj výročného sprievodu ku Dňom mesta Púchov, ktorý sa konal 20.9.2020.