Púchovská noc s literatúrou mala päť zastávok

279

Po septembrovom nultom ročníku, ktorý prvýkrát spojil noc s literatúrou dohromady sa počas uplynulého víkendu konal ďalší čítací podvečer. K dispozícií bolo prichystaných päť miest s rovnako piatimi  zaujímavými knihami.

Všetkých čítaní sa mohli návštevníci a priaznivci literatúry zúčastniť podľa ľubovoľného výberu a nálady. Ukážky sa na jednotlivých stanovištiach čítali stále dokola až do večerných hodín.

Tri stanovištia resp. čítacie okruhy boli umiestené v púchovskom Divadle – v galérii vestibulu, kde na poslucháčov čakala Jarka Botošová s detskou knihou Párožrúti od Pavela Šruta, na javisku hral a spieval Tomáš Janypka s Tamarou Pribišovou, ktorí predniesli ukážku z čerstvého titulu Jabloň v zime od Deža Ursínyho a v učebni č.2 čakala mladučká Zuzka Golitková, ktorá čítala z knihy Fo(s)ter od svetovej autorky  Morgan Claire.

Ďalšie dve čítačky ponúkli nemenej populárne ukážky z literárnych titulov. V kníhkupectve Barica sa v podaní Evy Baricovej čítal úryvok z najnovšej knihy od Dušana Dušeka. Posledným stanoviskom bola literárno-umelecká kaviareň Podivný barón, kde bol takisto pripravený zaujímavý titul od Henrika Hovlanda.

Po absolvovaní literárnej cesty, vyplňovaní kupónov a vypočutí úryvkov, prebehlo žrebovanie o výnimočné a pútavé knihy. Celý čítací okruh a prvý ročník Noci s literatúrou končil záverečným koncertom kapely Archívny chlapec v hlavnej sále Divadla Púchov.
-bak-