Púchovská pošta rozšíri otváracie hodiny, pribudne aj ďalší BalíkoBOX v meste

252

Koncom februára rokoval generálny riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták s primátorkou Púchova Katarínou Henekovou o vylepšení poštových služieb v meste. Prvé zmeny pocítia obyvatelia už od apríla, a to rozšírenie otváracích hodín Pošty Púchov 1. V druhej polovici roka 2022 pribudne na danej pobočke aj vyvolávací systém a pošta zriadi v meste ďalší BalíkoBOX. Martin Ľupták aj Katarína Heneková veria, že novinky potešia aj samotných Púchovčanov.

S cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a eliminovať exponovaný čas (ktorý je najmä v dopoludňajších hodinách) rozšíri Hlavná púchovská pošta od 1. apríla 2022 otváracie hodiny pre verejnosť. Pre klientov bude pobočka dostupná o pol hodinu dlhšie v ranných hodinách, a to: počas pracovných dní už od 7:30 namiesto od 8:00, zatvárať bude o 18:00. Ide pritom už o druhé rozšírenie otváracích hodín danej pošty, pričom prvé rozšírenie bolo realizované v roku 2018, kedy sa upravili otváracie hodiny z pôvodných „do 17:30“ na „do 18:00“. V sobotu sa otváracie hodiny nemenia, pošta bude otvorená od 8:00 do 10:30.

Pridanou hodnotou pre zákazníkov bude aj moderný vyvolávací systém na Pošte Púchov 1, ktorý bude nainštalovaný v druhej polovici roka 2022. Okrem skrátenia čakacích lehôt prinesie aj plynulejšiu prevádzku pošty, väčší komfort pre zákazníkov a vyššiu diskrétnosť. Vyvolávacie systémy poskytujú pošte štatistické údaje súvisiace s počtom klientov, ich obsluhou a poskytovanými službami. Na základe týchto údajov následne môže pošta efektívnejšie nastavovať procesy a reagovať na požiadavky zo strany zákazníkov.

Vyvolávacie systémy, ktoré Slovenská pošta postupne inštaluje vo svojich pobočkách, prinášajú viacero benefitov. Už počas minulých rokov pribudli takéto systémy na 84 poštách a z doterajších výsledkov možno okrem iného jednoznačne konštatovať skrátenie čakacích lehôt.

Prvý BalíkoBOX, pri nákupnom centre TESCO Púchov na Okružnej ulici, bol v meste zriadený vlani vo februári. Zákazníkmi je stále vyhľadávanejší a využívanejší, o čom svedčia aj čísla. Zo všetkých vydaných balíkových zásielok v roku 2021 v Púchove bolo takmer 27% zásielok vydaných cez BalíkoBOX, pričom v decembri 2021 tieto čísla narástli až na 41%. Podľa štatistík využívajú terminál občania aj na platbu SIPO a poštových poukazov. Na základe výsledkov efektivity využívania BalíkoBOXu sa vedenie Slovenskej pošty rozhodlo zriadiť a spustiť v priebehu roka 2022 do prevádzky druhý BalíkoBOX, ktorý bude umiestnený pri nákupnom centre LIDL.

Na rokovaní primátorka Púchova zároveň ponúkla pre Poštu 1 nové priestory v centre mesta v budove, ktorá by mali byť k dispozícií v priebehu niekoľkých rokov. Slovenská pošta deklarovala záujem presťahovať sa, potrebuje však poznať bližšie špecifikácie, ako napríklad nájomné podmienky a celkové náklady, ktoré by boli spojené so zmluvou.

K stretnutiu sa vyjadrila aj primátorka mesta Katarína Heneková, ktorá uviedla: „Dňa 28. 2. 2022 sa v priestoroch Mestského úradu v Púchove konalo stretnutie s generálnym riaditeľom Slovenskej pošty, a.s. Martinom Ľuptákom a s regionálnym riaditeľom Slovenskej pošty z Trenčína Marekom Sopkom, ktorého cieľom bolo prezentovanie súčasných problémov s prevádzkou hlavnej pošty v Púchove, spočívajúcej najmä v dlhej čakacej dobe klientov na vybavenie pri priehradke. Situácia ohľadom novej pobočky v meste je stále otvorená, keďže návštevnosť hlavnej pošty Pošty 1 v meste aj vplyvom pandémie výrazne poklesla a aj z toho dôvodu by bolo momentálne zriadenie novej pobočky neefektívne, nakoľko v súčasnosti Slovenská pošta pristupuje k rušeniu viacerých takýchto pobočiek na Slovensku. Zástupcovia pošty však prezentovali výborné výsledky zavedenia Balíkoboxu v meste Púchov, ktorý sa stretol s veľmi pozitívnou odozvou vo využívaní, kedy práve mesto Púchov aj vďaka silnej prezentácii tejto formy služieb pošty predbehlo aj oveľa väčšie mestá na Slovensku, čo malo veľmi silný vplyv na odľahčenie jednotlivých služieb na hlavnej pošte pri priehradke. Využívanie nielen balíkovej služby ale aj platenie poštových poukazov cez BalíkoBox sa u občanov mesta stretlo s veľkou pozitívnou odozvou, o čom svedčia štatistické údaje o jeho využiteľnosti. Aj na základe týchto výsledkov bol v závere tohto stretnutia zo strany generálneho riaditeľa deklarovaný prísľub, že Slovenská pošta, a.s. zriadi v meste (parkovisko pri LIDL) ďalší BalíkoBox, a to v druhej polovici tohto roka. Veľkým prínosom pre občanov mesta bude aj nová služba, a to zavedenie vyvolávacieho systému, ktorý by mal byť „uvedený do života“ v našom meste taktiež v druhej polovici tohto roka. Na našu kritiku ohľadom otváracích hodín Pošty 1 v Púchove zareagovali zástupcovia pošty operatívne, keď už od 1. 4. 2022 dôjde k rozšíreniu otváracích hodín hlavnej pošty v meste, pričom od piatka tohto týždňa bude pošta otvorená v pracovné dni už od 7.30 hod do 18.00 hod. Verím, že aj tieto nové služby spolu s uvoľnením pandemických opatrení prinesú odľahčenie hlavnej pošty a zníži sa čakacia doba klientov na vybavenie pri priehradke. Mesto pripravuje aj veľký projekt, ktorého súčasťou bude presun hlavnej pošty do nových priestorov do centra mesta, s čím zástupcovia Slovenskej pošty nemali problém, pokiaľ dôjde k dohode na podmienkach nájomnej zmluvy. S veľkým potešením som prijala aj ponuku generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a.s. Martina Ľuptáka na zorganizovanie besedy na prezentáciu slovenskej známkovej tvorby, ktorá určite ulahodí všetkým aktívnym púchovským filatelistom. O termíne tejto akcie budeme záujemcov o tento druh stretnutia vopred informovať.“

Zdroj: Slovenská pošta, MsÚ Púchov