Výročná schôdza Liga proti reumatizmu Púchov

133

V utorok 22. marca 2022 sa v kinosále Divadla Púchov stretli členky púchovskej pobočky Ligy proti reumatizmu na svojej výročnej schôdzi. Predsedníčka púchovskej pobočky Emília Gombárová privítala zástupkyňu mesta poslankyňu Irenu Kováčikovú a prítomných členov a predniesla správu za rok 2021, z ktorej vyberáme:

Na začiatku mi dovoľte Vás poinformovať aká je naša členská základňa. Na konci roka 2020 sme mali 123 členov, vyradili sme 17 členov, niektorí členovia sa odhlásili z dôvodu pandémie, bohužiaľ traja členovia zomreli. Pribudli nám dvaja členovia, takže na konci roka 2021 je nás 108.

Pred rokom bol schválený plán práce výborom LPRe. Ako prvý bod bol uskutočňovať výborové schôdze podľa časového plánu. Tento bod sme splnili čiastočne, nie vždy sa mohlo stretnutie uskutočniť. Ďalší bod bol zabezpečiť rekondičný pobyt v Kúpeľoch Nimnica. Žiaľ, tešili sme sa zbytočne. Rozhodli sme sa, že zdravie je prednejšie pobyt sme zrušili, aby sme ochránili seba a svojich blízkych, lebo situácia bola zlá a platili tie najprísnejšie pandemické pravidlá. Rajecké Teplice, Podhájska a cvičenie vo vode sa nám nepodarilo zorganizovať, aj napriek tomu, že sú to naše obľúbené aktivity.

V rámci zdravotného programu chcem vyzdvihnúť prechádzky a cvičenie v prírode a Europarku. Stretnutia boli spontánne a prospešné, lebo riziko bolo minimálne, keď že sme boli na čerstvom vzduchu. Pri tomto bode chcem veľmi pekne poďakovať cvičiteľkám Vierke Krošlákovej a Vendulke Golítkovej. V júni sme mali stretnutie pri príležitosti ukončenia cvičebného roka na Lachovci. Dovolím si tvrdiť, že je to už taká naša srdcovka, kde sa môžeme v kľude porozprávať, zaspomínať, poopekať klobásku, slaninku podeliť sa s koláčikmi a utužiť naše dobré vzťahy. Účasť býva vysoká: 30-40 osôb.

Chcem vyzdvihnúť, že máme dobré vzťahy s mestom Púchov a s Púchovskou kultúrou, s.r.o. Tešíme sa, že môžeme byť súčasťou ich rôznych projektov. Zúčastnili sme sa na projekte „Rozkvitnuté Divadlo“ – naše šikovné členky, zhotovili krásne kvietky, ktoré potešili nejedno oko a srdce. Zapojili sme sa aj do projektu večer „Púchovských svetlonosov“ a krásne tekvičky sa vynímali pod našou značkou LPRe Púchov. „Zdobenie stromčeka“ pred Divadlom je už samozrejmosť, vždy sa tešíme, že aj my môžeme prispieť ku krásnej atmosfére Vianoc. Posledný bod plánu práce bol Posedenie pri kapustnici. Žiaľ tento bod sa nepodarilo splniť.

Musím ešte pripomenúť, že nás teší, že máme dobré vzťahy s Denným centrom seniorov. Vysoko hodnotíme, že aj napriek zlej pandemickej situácii hneď, ako sa uvoľnili opatrenia, sa nám podarilo mimo plánu práce zorganizovať 3x výlet do Termálneho kúpaliska Malé Bielice. Zúčastnilo sa ich 148 členov. Stále pokračujeme v projekte „Pohnime sa s reumou“ – celkovo sme nachodili cca 15 mil. krokov. Na záver mi zostáva poďakovať pani MUDr. Janíkovej za patronát nad našim združením a za pomoc pani primátorke JUDr. Kataríne Henekovej a mestskému zastupiteľstvu.

Slavomír Flimmel