Púchovská rybárska organizácia jubiluje

744

rybari_80rokov_web6Miestna organizácia (MO) Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) v Púchove si v tomto roku pripomína 80. výročie svojho vzniku. Okrúhle jubileum si púchovskí rybári slávnostne pripomenuli počas minulej soboty. Medzi gratulantmi nechýbal prezident Slovenského rybárskeho zväzu Rudolf Boroš, púchovský primátor Rastislav Henek, predsedovia rybárskych organizácií Trenčianskeho samosprávneho kraja a ďalší hostia.

Začiatky organizovaného rybárstva
Vodné právo, čiže právo loviť ryby patrilo v dobách pred založením spolku jednotlivým obciam. Tieto mali právo za určitý poplatok vodu prenajať. V roku 1935 bol prenájomcom vodného práva v Púchove otec neskoršieho člena a tajomníka výboru Ján Jelčic. Povolenie dostal aj s veľkými výsadami, mohol si vybrať toľko rybárov, koľko uznal za vhodné za predpokladu, že každý bude mať štátny rybársky lístok. Takto sa v roku 1935 objavilo v Púchove už 13 riadnych rybárov, ktorí boli oprávnení loviť ryby na udicu vo vodách patriacich obci Púchov. Týchto 13 rybárov si založilo v tom istom roku rybársky krúžok, ktorý však nemal ešte žiadny právny podklad. Stanovy boli však schválené až v roku 1936 , ktorý sa tak oficiálne považuje za rok vzniku púchovskej rybárskej organizácie.

Významný regionálny charakter
„V živote človeka je 80 rokov dlhé obdobie od zrodu až po jeseň života. Je to obdobie plné premien a osudových krokov, striedanie šťastných a menej šťastných období. Ani v živote našej organizácie tomu nebolo inak. Za toto časové obdobie prešla naša organizácia neľahkú cestu, kým sa 35-členný rybársky spolok rozrástol na dnešnú 1124-člennú členskú základňu, ktorá už má významný regionálny charakter,“ povedal vo svojom príhovore predseda MO SRZ Púchov Jozef Kalus
s tým, že dnes organizácia združuje športových rybárov nielen z Púchova, ale i z Lednických Rovní, Beluše, Pružiny a zo spádových obcí Púchovského okresu.

Loviť, zarybňovať, no najmä chrániť prírodu
Od založenia v roku 1936 prešla púchovská organizácia búrlivým vývojom plným spoločenských zmien, politických i legislatívnych turbulencií. Všetky nástrahy až dodnes úspešne prekonala a stále napĺňa svoje základné poslanie, ktorým je pozitívny vzťah k rybám, vode a prírode. „My rybári sme si v plnej miere vedomí, že vo svojej činnosti sa nemôžeme venovať iba rybolovu, hospodáreniu na rybárskych revíroch a zarybňovaniu. Súčasťou rybárskeho práva je i povinnosť venovať sa ochrane prírody a tým udržiavať zdravé životné prostredie pre ryby, iné vodné živočíchy a rastlinstvo. Musím priznať, že nie všetci naši členovia sa s touto úlohou stotožnili, ale budeme pokračovať v našom úsilí. Musíme spoločne viesť nastupujúcu generáciu k úcte k prírode, jej ochrane, ochrane rýb a všetkého, čo s prírodou súvisí. Človek má právo využívať prírodu, má sa však aj povinnosť sa o ňu starať a nie ju devastovať. Pravý rybár sa preto stotožňuje s prírodou a cíti, že jej súčasťou je aj on sám,“ zdôraznil šéf púchovských rybárov.

Traja čestní členovia SRZ
Počas slávnostného večera si rybári našli čas na spomienky, načrtli plány do budúcnosti, no nezabudli ani na svojich dlhoročných členov a podporovateľov,
ktorých odmenili rôznymi vyznamenaniami a novučičkou knižnou publikáciou o púchovskom rybárstve z dielne súčasného člena výboru Miroslava Mikáča. Najvyššie možné ocenenie Slovenského rybárskeho zväzu si prevzali Karol Gargulák starší, Pavol Kačík a Miroslav Žiačik. Ďalších viac ako 30 členov organizácie odmenili čestným uznaním, hosťom budú
slávnostný večer v reštaurácii Metropolis pripomínať
vkusné pamätné plakety.

Vekom dôchodkyňa, elánom mladica
Miestna organizácia Slov. rybárskeho zväzu je síce v neskorom dôchodkovom veku, no svojou životaschopnosťou a odhodlaním je to mladica. Všetci veria, že bude aj v budúcnosti rovnako mladá, energická a pripravená posúvať úroveň rybárskeho športu a ochranu prírody stále do vyšších levelov.
-pok-
Foto: Miroslav Mikáč

rybari_80rokov_web3

Čestné uznanie si z rúk predsedu MO SRZ Jozefa Kalusa prevzal aj majster sveta v love rýb na prívlač Juraj Smatana.
rybari_80rokov_web2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za celoživotnú prácu pre rybárstvo udelili čestné členstvo SRZ aj Pavlovi Kačíkovi (vľavo). Vpravo tajomník MO SRZ Púchov Dalibor Piška.

rybari_80rokov_web4

 

 

 

 

 

 

 

 
Ku gratulantom sa pridali aj predsedovia rybárskych organizácií v Trenčianskom kraji.

rybari_80rokov_web5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Veľkého Krtíša meral cestu na oslavu do Púchova
prezident SRZ Rudolf Boroš.

Úvodná foto: Medzi gratulantmi nechýbal ani primátor Púchova Rastislav Henek, ktorý k okrúhlinám blahoželá predsedovi MO SRZ Púchov Jozefovi Kalusovi.