Michalské hody v Lednických Rovniach

575

Prelom septembra a októbra už tradične patrí Michalským hodovým slávnostiam v obci Lednické Rovne. Tento rok sa na nich konal premiérový ročník hasičskej súťaže starostov.

Na cestách bolo vidieť hasičské vozidlá dobrovoľných hasičských zborov z celého stredného aj severného Považia. Spestrením dvojdňových hodov, ktoré zorganizovala obec Lednické Rovne na čele so starostom Mariánom Horečným, bola práve hasičská súťaž starostov okolitých obcí, ktorí sa na sobotné popoludnie stali súčasťou družstiev a svoje schopnosti predviedli priamo počas súťažného zásahu. Premiérový ročník súťaže si športovou atmosférou, ale aj hodovou a jarmočnou ponukou získal množstvo priaznivcov zo širokého okolia. Medzi súťažiacimi nechýbali družstvá obcí Bolešov, Streženice, Dohňany (Zbora, Mostište), Visolaje, Dolná Breznica, domáce Lednické Rovne či púchovské z Ihríšť. Podmienkou účasti v súťaži konkrétneho hasičského družstva bola účasť primátora, resp. starostu a minimálne jednej ženy medzi členmi družstva. Pri bodovom hodnotení výkonu sa okrem samotného trvania útoku vyhodnocovala aj jeho technika, resp. dodržanie stanoveného postupu. Hasičskú obec svojou účasťou podporil riaditeľ Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica Zdeno Trabík a predseda Krajského výboru DPO Michal Jurdík.
Pre hostí Michalských hodov bol pripravený aj bohatý kultúrny program. Vystúpili Smejo a Tanculienka, Malé brušné tanečnice a súbor z CVČ Púchov. Po hasičskej súťaži nasledovali vystúpenia trombášistov Štefánikovcov, Valašského vojvodu z Kozlovíc, Rovňanskej kapely a ako zlatý kliniec programu večer vystúpila skupina Arzén.
Zdroj: www.tsk.sk

Úvodná foto: Dobrovoľný hasičský zbor Ihrište (Púchov) získal na premiérovom ročníku hasičskej súťaže starostov pekné 2. miesto. Predbehli ho len hasiči z Horenickej Hôrky.

hody_lr_hasici_web2

 

 

 

 


hody_lr_web1

 

 

 

 

hody_lr_mazoretlkyi_web