Púchovská samospráva sa zlepšuje v transparentnosti

240

Transparency International Slovensko zverejnilo rebríček transparentnosti najväčších slovenských miest. Mesto Vranov nad Topľou znovu získalo titul najtransparentnejšieho mesta, najhoršie skončilo Humenné, najviac sa prepadla Banská Štiavnica.

Hodnotenie Transparency International Slovensko (TIS) Otvorená samospráva 2018 zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní u 100 najväčších slovenských samospráv.

Hodnotenie TIS vychádza zo štyroch zdrojov dát:

  • kvality informovanosti prostredníctvom webových stránok samospráv (váha 71,8 %),
  • odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí bežných občanov a TIS podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (váha 9,7 %),
  • odpovedí samospráv zaslaných v dotazníku TIS na základe žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (váha 14 %),
  • informácie získané prostredníctvom údajov z Elektronického kontraktačného systému (váha 3 %).
  • transparency.sk – prínosnosť radničných novín pre informovanosť občanov o politike a činnosti samosprávy – Index Benefit (váha 1,5 %)

Hodnotené oblasti

TIS vybrala 11 oblastí a 105 indikátorov, ktoré zahŕňajú predovšetkým informácie týkajúce sa právomocí miestnych samospráv vyplývajúcich zo zákona (napr. predaj a prenájom majetku), a tiež politík, ktoré by podľa TIS mali mať miestne samosprávy oficiálne upravené (napr. etika a konflikt záujmov). Najväčšiu váhu má prístup k informáciám, podiel verejnosti na rozhodovaní v samospráve, verejné obstarávanie a oblasť rozpočtu a zmlúv.

Oblasti, ktoré TIS hodnotilo sú: I. Prístup k informáciám, II. Účasť verejnosti na rozhodovaní, III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb, IV. Predaj a prenájom majetku, V. Rozpočet a zmluvy, VI. Dotácie a granty, VII. Byty a sociálne zariadenia, VIII. Personálna politika, IX. Etika a konflikt záujmov, X. Územné plánovanie a stavebný úrad, XI. Obecné podniky a investície.

Výsledky púchovskej samosprávy

Mesto Púchov v celkovom hodnotení transparentnosti skončilo v roku 2018 na 57. mieste – o 2 miesta lepšie, než v roku 2016 a o 29 miest lepšie, než v roku 2014 za primátora Mariána Michalca.

 

Nadpriemerné výsledky Púchov dosiahol v najdôležitejšej z hodnotených oblastí – Prístup k informáciám. V tejto oblasti skončil na 35. mieste zo 100 hodnotených miest.

Slavomír Flimmel
Zdroj: samosprava.transparency.sk