Púchovské deti sa môžu tešiť z nového ihriska

459

„Nezáleží len na rodičoch a vychovávateľoch, ale na celej obci, ako sa dieťa vyvíja.“ (Platón, významný grécky filozof)

Dlhodobo zanedbávané detské ihrisko vo vnútrobloku Štefánikova – Požiarna je už minulosťou. Najmladší Púchovčania si tak budú môcť už čoskoro vychutnať nové hracie prvky na obnovenom detskom ihrisku, ktorého revitalizácia aktuálne prebieha pod taktovkou Oddelenie dopravy a služieb MsÚ Púchov.

Keď som približne pred rokom počas zasadnutia mestského zastupiteľstva zložil poslanecký sľub, všetkým obyvateľom Púchova som sľúbil, že ako zástanca konštruktívneho prístupu k životu neplánujem byť len slepou kritickou opozíciou.

Aj z tohto dôvodu som nemal najmenší problém zapojiť sa do minuloročnej výzvy primátorky K. Henekovej adresovanej všetkým mestským poslancom, aby sa spolupodieľali na tvorbe mestského rozpočtu na rok 2021. Z pozície novopečeného mestského poslanca som teda logicky chcel využiť ponúknutú príležitosť, aby som zlepšil kvalitu života obyvateľov v mojom volebnom obvode.

Keďže si ale plne uvedomujem, že práca mestského poslanca sa nezaobíde bez spätnej väzby od občanov, v rámci svojich možností som sa do prípravy mestského rozpočtu pokúsil zapojiť čo najširšiu púchovskú verejnosť. Jednoducho som ľudí vyzval, aby mi zasielali svoje podnety a nápady.

Práve preto chcem poďakovať všetkým z vás, ktorí ste sa do mojej výzvy zapojili. Plne si uvedomujem, že len vďaka aktívnym ľuďom ako ste vy, môžu mestskí poslanci získavať užitočné informácie o živote v našom meste, vrátane upozornení na najrôznejšie problémy.

Ako mestského poslanca, ale tiež ako manžela a otca ma veľmi teší, že spoločným konštruktívnym prístupom s vedením mesta, ale aj participáciou viacerých rodičov, sme nakoniec našli spôsob, ako revitalizovať vyššie uvedené detské ihrisko.

Ostáva nám len dúfať, že v súvislosti so záhadným ochorením COVID-19, ktoré dokonca porazilo chrípku, bohužiaľ ale nie rakovinu, nebudú púchovské deti čoskoro opätovne vyháňané z detských ihrísk.

Marián Mišún, poslanec MsZ