Púchovské deti zvládli Senickú uzlovačku

38

Mladí hasiči z mesta Púchov vycestovali dňa 22.2.2020 zmerať si sily v uzlovaní do Senice v zložení: Alexander Ridzik, Simonka Sečkárová, Vladko Moravčik, Zak a Max Chovančekovi, Matej a Tomáško Valachovi. V Senici na ZŠ V.P.Thóta sa konala súťaž družstiev pod názvom Chodbovica, kde súťažiaci od prízemia až po tretie poschodie vykonávali rôzne nám veľmi dobre známe kondičné disciplíny. Naši sa na takúto ťažkú súťaž nepripravovali kvôli chrípke, ktorá panovala v Púchove. Zároveň začala prebiehať uzlovačka na rýchlosť uviazania štyroch uzlov podľa hry plameň, a to tesársky uzol, lodná slučka, plochá spojka a úväz na prúdnicu na dva pokusy po sebe.

Prv ako začala súťaž organizátori dobrovoľného hasičského zboru mesta Senica pod vedením veliteľa DHZ Milana Čerňaka, privítali riaditeľa školy Mgr.Vladimíra Šváčka za DPO SR p.Danielu Mesarošovú a Ing. Jarmilu Bajcar Drinkovú z oddelenia organizačnej a vnútornej správy Senica. Za účasti 56 družstiev z rôznych kútov Slovenska sa súťaž mohla začať. Púchovskí pretekári na začiatku využili možnosť, že tam ešte nebol veľký nával detí na uzlovanie, kde ich neskôr bolo mnoho pribudlo. Naše deti mali zdatných 16-ročných súperov, ktorým odolali, nakoľko pravidla to dovoľovali. Na záver súťaže pri vyhodnocovaní sa dostalo i ocenenie Tomáškovi Valachovi, ktorý v deň súťaže mal zrovna svojich šesť rokov.

Kategória chlapci

 1. DHZM Púchov Alexander Ridzik
 2. DHZ Borsky Mikuláš Martin Chodur
 3. DHZM Púchov Zak Chovanček

Kategória dievčatá

 1. DHZM Púchov Simona Sečkárová
 2. DHZ Podolinec Sára Strakulová
 3. DHZ Podolinec Katarína Čupková

Jozef Ridzik st.