Púchovské kultúrne novinky i tradície pre všetkých

459

Dom kultúry (DK) v Púchove sa každý rok snaží priniesť do mesta niečo nové. Aj tento rok pripravili jeho zamestnanci niekoľko noviniek, o ktoré sa s nami v predstihu podelila riaditeľka DK Milada Vargová.

Byť šikovný sa oplatí

Cieľom prvej novinky alebo nápadu je motivovať žiakov púchovských základných a stredných škôl k lepšiemu výkonu v školských laviciach. „Nápad vznikol v čase školského štrajku a rozmýšľali sme ako žiakov motivovať a ako možno situáciu učiteľom trochu aj uľahčiť,“ povedala o prvotnom impulze Vargová. Ústredným motívom je myšlienka „byť šikovným v Púchove sa oplatí“, čo je aj názov celej súťaže s veľavravným podtitulom „za samé jednotky – leto na jednotku“. Zapojiť sa môžu žiaci v troch kategóriách: mladší a starší žiaci základných škôl i stredoškoláci. „Ak sa 30. júna príde žiak zaregistrovať s vysvedčením so samými jednotkami do púchovského Divadla, tak získa cenu určenú pre všetkých jednotkárok a ďalej bude zaradený do žrebovania o ďalšie veľmi pekné a hodnotné ceny,“ informovala o princípe súťaže Vargová. DK v spolupráci s mestom a ďalšími partnermi venovali pre výhercov ceny ako letné tábory, permanentky na kúpalisko a do fit centra, zmrzlinu na celé leto a mnohé ďalšie.

Príležitosť pre kapely z celého regiónu

Projekt MUZIKOMAT, ktorý začal pred dvoma rokmi v spolupráci s DK Vsetín, rozbieha aktuálne svoju tretiu sezónu. „Chcela by som aj týmto spôsobom osloviť všetky neprofesionálne kapely, ktoré sa nachádzajú v okolí Púchova, ale zároveň i v Trenčianskom a Žilinskom kraji, taktiež interpretov – jednotlivcov, ktorí spievajú svoju i prevzatú hudbu,“ vyzvala potenciálnych súťažiacich Vargová. Všetci menovaní sa môžu od 1. apríla zaregistrovať do súťaže, pričom viacej informácií nájdu na webovej stránke www.muzikomat.eu. O časovom harmonograme súťaže Vargová povedala:„Súťaž je rozdelená na akési dvojmesačia. V prvých dvoch mesiacoch majú kapely možnosť sa prihlásiť prostredníctvom registrácie. V ďalších dvoch mesiacoch budú hlasovať za zverejnené piesne ich fanúšikovia a v posledných dvoch mesiacoch sa uskutoční vyhodnotenie a prezentácia víťazných kapiel.“ Slovenskí a českí interpreti „nebojujú“ v súťaži proti sebe, ale paralelne v svojich národných kategóriach. Zo súťaže MUZIKOMAT nakoniec vzíde slovenský a český víťaz, ktorý získa 10 000 Kč, na Slovensku v prepočte na eurá, zároveň sa v auguste predstaví na púchovskom Kultúrnom lete a v septembri na Valašskom záření vo Vsetíne. „V žánrovo rôznorodej súťaži MUZIKOMAT máme jednu podmienku, a tou je povinnosť interpreta prihlásiť do súťaže aspoň jednu pieseň v rodnom jazyku, myslíme tým slovenčinu a češtinu,“ upozornila Vargová.

Novinky pri stavaní mája

Tradičným podujatím je v posledný aprílový deň v Púchove stavanie mája. Po slávnostnom príhovore primátora a predstaviteľov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na pešej zóne opäť „ožijú“ symbolickým gestom v uliciach mesta fontány. „Následne sme zvykli stavať máj, ktorý už bol ozdobený a pripravený na vztýčenie hasičmi. Tento rok sme sa rozhodli vložiť do tohto podujatia ešte viac tradície a máj budú v priebehu kultúrneho programu zdobiť folklórne dievčatá z Púchovčeka a Bielej vody. Folklórny súbor a ľudová hudba Váh budú roztancovávať pešiu zónu a svoj program má pripravený i folklórna skupina Štepnická skala,“ pozvala Vargová verejnosť 30. apríla do centra mesta. Tento pamätný deň pre Púchov vyvrcholí zapálením vatry v Horných Kočkovciach.

-pam-