Pútavé prednášky z Policajného zboru SR na ZŠ s MŠ sv. Margity

338

Za uplynulé 2 týždne sa uskutočnili v našej škole prednášky pre žiakov 2.stupňa na zaujímavé témy ohľadom trestnoprávnej zodpovednosti a prevencie. Postupne nás navštívili dve profesionálne preventistky z PZ SR

Na prvej prednáške pani kpt. PhDr. Ľudmila Húsková, PhD., z PZ v Martine, pútavým spôsobom rozprávala žiakom 6., 7. a 8. ročníka o dôležitom jave v spoločnosti – šikanovaní a kyberšikane, a ich trestnoprávnom hľadisku. Žiaci sa dozvedeli, že tieto formy správania nie sú neškodným humorom či zábavou, ale môžu naplniť skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu.

Počas hodiny si žiaci vypočuli množstvo nových informácií. Napríklad, že učiteľ je verejný činiteľ a za neúctivé správanie voči nemu hrozí pokuta, že svoj paragraf má ohováranie aj neoprávnený prístup do počítača či mobilu. O užitočnosti informácií svedčili aj mnohé otázky žiakov, ktoré pokračovali aj počas prestávok.

Pani kapitánka, ktorá pôsobí na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Martine, sa venovala popoludní zamestnancom školy. Tému „kyberšikana a jej dôsledky na dieťa a rodinu“ vyplnila skutočnými životnými príbehmi.

„Počas svojej dlhoročnej praxe som sa stretla so stovkami prípadov, ktoré súviseli s kyberšikanou. Je alarmujúce, že už druháci na základných školách majú sociálne siete. Osemročné deti ešte nie sú schopné držať seba ako užívateľa v bezpečí. Tento problém sa po pandémii koronavírusu zvýšil takmer o dvesto percent. Zvýšila sa aj brutalita, frekvencia a závažnosť činov. Alarmujúca je skutočnosť, že sa znížil vek obetí a šikanovanie sa prenieslo už na prvý stupeň základných škôl.“ povedala na túto tému.

Ako pomoc kapitánka Húsková ponúkla aj knižnú publikáciu bohatú na praktické postupy a rady pedagogickým profesiám.

O týždeň neskôr sme mali pozvanú ppl. Ing. Moniku Šišovskú z KR PZ v Trenčíne, ktorá mala pre žiakov 6.-9. ročníka prednášku „ Ako sa nestať páchateľom“.

Vysvetlila žiakom trestnoprávnu zodpovednosť už od 14. roku a ako sa vyvarovať skutkov, aby sa človek nestal páchateľom už v mladistvom veku.

Žiaci mali tiež možnosť vyskúšať si simulátory v podobe špeciálnych okuliarov, ktoré simulujú stav človeka po požití alkoholu a omamných látok, čo ich veľmi zaujalo a každý si ich chcel vyskúšať na „vlastnej koži“.

Sme radi, že žiaci týchto ročníkov sa mohli oboznámiť s týmito problematikami a tiež vidieť ako sú tieto „fenomény“ rozšírené v našej spoločnosti.

ZŠ s MŠ sv. Margity