Imidž mladej generácie spája

417

Mesto Púchov je mestom kultúry, mestom s dlhoročnou tradíciou vo vzdelávaní v rôznych remeslách a taktiež mestom mladých. Všetky tieto prívlastky možno pomenovať jedným slovom IMIDŽ, ktorý sa stal aj menom projektu štyroch odborných škôl v Púchove a okolí, v ktorom sa predstavili zručnosti, vedomosti a tímová práca mladých ľudí.

Projekt Imidž mladej generácie sa začal rodiť už v októbri minulého roka pod vedením dvoch zanietených pedagogičiek Mgr. Daniely Klvaňovej zo SOŠ OS za odbor kaderník a Mgr. Ivany Huličiarovej zo základnej školy. Napriek rozdielnym učebným metódam a pohľadom na vyučovanie našli spôsob, ako prepojiť školy a vytvoriť jedno spoločné dielo, ktorým mala byť zo začiatku len módna prehliadka. Dôležitý odkaz a zmysel projektu podnietil ďalšie odbory, aby sa zapojili a spolu vytvorili úspešné podujatie.

Slovo dalo slovo a štyri stredné školy sa stretli vo štvrtok 30. mája 2024 na pešej zóne v Púchove a ukázali úspešnú kooperáciu a súdržnosť mladých talentovaných ľudí s dobrými nápadmi. Celé podujatie sa realizovalo pod patronátom Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Púchove a mesta Púchov.

Cieľom projektu okrem spolupráce škôl bolo, ako povedala autorka projektu Mgr. Daniela Klvaňová, ukázať mladšej generácii, prítomným žiakom zo základných škôl z Púchova a širšieho okolia, že keď sa spoja sily, nápady a odbornosť, vznikne jedna skvelá vec a podporí sa pozitívny vzťah k budúcemu povolaniu a úcta k našej práci.

Z odborov stredných škôl sa na pilotnom projekte Imidž mladej generácie prezentovali viaceré odbory z SOŠ obchodu a služieb Púchov, ako žiačky odboru kozmetička – vizážistka, ktoré zabezpečili make up všetkým vystupujúcim účastníkom programu, kaderníci, ktorí vymysleli a vyčesali netradičné účesy modelkám aj moderátorkám, odbor gastronómia a hotelová akadémia, kuchári a cukrári si pripravili pre divákov osviežujúce nápoje a dekorácie predjedla v štýle Havaj, obchodní pracovníci pripravili pre účinkujúcich aj do ankety špeciálne zabalené balíčky cukroviniek. Zo školy SOŠ Pruské sa predstavil odbor aranžérov a viazačov, ktorí vyzdobili pódium, slávobránu a šaty jednej modelky zo živých kvetov. Kynológovia ukázali praktický výcvik psov. Významné zastúpenie mala SŠ Púchov a odbor styling a marketing Deväť modeliek ovládlo červený koberec a pozornosť divákov práve svojím imidžom, ktorý je blízky mladej generácii. Moderné športové oblečenie, riflová kolekcia vhodná na festivaly a kapsulový šatník vhodný do kufra na dovolenku vyvolali veľký potlesk. Všetko fotograficky zaznamenal odbor multimédia z rovnakej školy. Na projekte sa podieľalo aj púchovské gymnázium, ktoré poskytlo šikovné študentky, aby odmoderovali celý program. Nezabudnuteľným spestrením programu boli dievčatá z mažoretkového súboru Nelly z CVČ Púchov a tanečného odboru ZUŠ Púchov.

Ak myslíme na budúcnosť našich detí, musíme sa rozhodnúť, ako ich v živote povzbudiť. Jedným z krokov je podporiť u mladých odvahu a ich sebavedomie a druhým ukázať vzorový príklad našej práce. Práve toto sa udialo na pešej zóne v Púchove vďaka žiakom a študentom, ktorí sa chcú učiť, pracovať v tíme a prezentovať svoje zručnosti. Ukázali neoceniteľné schopnosti, ktoré nadobudli tvrdou prácou pod odborným dohľadom ich pedagógov, majstrov a s podporou rodičov.

Predpokladáme, že projekt Imidž mladej generácie bude pokračovať aj v ďalších rokoch a nájde veľkú oporu v našej spoločnosti.

Ivana Huličiarová, Daniela Klvaňová

Foto: Mário Vančo