Reakcia viceprimátora R. Hvizdáka na vyjadrenia primátora R. Heneka

2894

Vážení Púchovčania,

rád by som zareagoval na články pána primátora Heneka v poslednom vydaní Púchovských novín, v ktorých ma obviňuje z nejakej zrady. S ohľadom na jeho vyjadrenia v mestských teda verejných novinách sa ma jeho prejavy ako človeka dotýkajú. Taktiež ma osobne poškodzujú v tomto predvolebnom období, preto mám potrebu sa k niektorým veciam vyjadriť.

Pána primátora Heneka som mojou kandidatúrou nepodrazil. Nekandidujem proti nemu, ale uchádzam sa o pozíciu primátora mesta v rámci otvorenej súťaže všetkých zúčastnených. Je zradou zúčastniť sa rovného a slušného zápasu o presadenie svojich vlastných predstáv o vedení mesta? Mojou prácou som nikdy nepôsobil proti pánovi primátorovi Henekovi. Nebudem sa vyhýbať odpovedi, prečo som sa po zrelom uvážení takto rozhodol. Na začiatku našej spolupráce sme boli jeden tím, ale postupne medzi nami vznikali názorové rozdiely. Napriek odlišným názorom som bol voči nemu vždy lojálny vo všetkých situáciách a nie som si vedomý toho, že by som akokoľvek pána primátora kompromitoval alebo proti nemu vystupoval.

Dlhodobo, mnohokrát aj vo vypätých situáciách, som pána primátora zastupoval a hájil. Hájil som aj záujmy mesta, počas jeho dlhodobého ochorenia alebo čase jeho neúčasti, pri vedení mestského zastupiteľstva. Či som to robil dobre môžu posúdiť občania buď z priamej účasti na zastupiteľstve alebo zo záznamu.

Nevediem žiadnu „podpásovú“ kampaň a ani ju takto viesť nebudem. Kto sleduje moju prácu pre ľudí, či sa to týka toľko medializovaného bytového problému, či rozvoja púchovskej kultúry, dúfam vidí, že neutekám od zodpovednosti. Ako manažér Župného domu som si zodpovedne vykonával svoju prácu a pozitívne reakcie ľudí na organizovaných akciách ma veľmi tešia, pretože sú výsledkom spolupráce a spoločného úsilia.

Púchov má byť miestom pre slušnosť, korektnosť a istoty pre ľudí. Rád by som zopakoval pre všetkých Púchovčanov, že som jeden z vás. Budem rád, ak ma nebudete súdiť podľa toho, čo o mne rozprávajú druhí, ale skúste so mnou pracovať a presvedčte sa sami, aký som.

Roman Hvizdák