Dajte si pozor pri nákupoch cez internet

242

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaznamenal v roku 2018 zvýšený nárast podaní spotrebiteľov proti internetovým obchodom www.theperfumeshop.world, www.parfumy.website a www.vonnyparfum.club.

Tieto internetové obchody v slovenskej verzii ponúkajú napodobeniny parfumov výrobcov známych svetových značiek. V podmienkach predaja uvádzajú, že vyobrazené originálne parfumy na stránke slúžia výlučne pre porovnanie a predajca nie je majiteľom ich licencií. Z dostupných informácií a z priložených podkladov od spotrebiteľov vyplýva, že obchody sú zaregistrované v Paname a ich prevádzkovateľom je spoločnosť Global Distribution Solutions, Wells Fargo Tower, 2200 Concord Pike, Wilmington DE 19803, USA.

Z obsahu spotrebiteľských podaní vyplýva, že sľubované luxusné parfumy sú v skutočnosti parfumované vody, naplnené v jednoduchých „low cost“ fľaštičkách, zabalené v  papierovom obale bez celofánového prebalu, označené iba číslom vône bez povinných údajov podľa článku 19 nariadenia (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Predávajúci síce umožňuje spotrebiteľom odstúpiť od zmluvy, ale len v deň objednávky, nereaguje na odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu a pri vrátení tovaru, nevráti peniaze. Navyše, po realizácii platby za objednaný tovar s predávajúcim nie je možné komunikovať.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky preto odporúča spotrebiteľom dôkladne zvážiť svoje rozhodnutie zakúpiť si parfumy vo vyššie uvedených internetových obchodoch.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ďalej upozorňuje spotrebiteľov na skutočnosť, že kontrolná činnosť orgánov verejného zdravotníctva je v rámci ich kompetencií zameraná len na podnikateľské subjekty so sídlom na území Slovenskej republiky a nie sú oprávnené vymáhať platby za nedodaný respektíve vrátený tovar.

V prípade ľubovoľného problému s podnikateľským subjektom z iného členského štátu Európskej únie majú spotrebitelia možnosť obrátiť sa na: Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava, telefón: 02/4854 2317, 02/4853 2019, e-mail: info@esc-sr.sk, web: www.esc-sr.sk.

MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik Slovenskej republiky