Regionálna a krajská prehliadka ZPOZ v Púchove

86

Ústredná rada Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v SR sa po priaznivom ohlase na prehliadku „V tichu a piete“ znova vrátila k téme zameranej na posledné chvíle človeka (smútočné občianske obrady a spomienkové pietne akty) a pre r. 2019 vyhlásila tému prehliadok pod názvom „Človek v spomienkach“. Táto téma bola príležitosťou načerpať nové inšpirácie a odovzdať si skúsenosti v organizovaní a realizácii tejto nesmierne citlivej témy aj na regionálnej a zároveň aj krajskej prehliadke ZPOZ, ktorá sa konala 21. 5. 2019 v Púchove.

Po otvorení prehliadky predsedníčkou regionálnej rady Evou Vysudilovou sa prihovorila účastníkom primátorka mesta Púchov JUDr. Katarína Heneková, ktorá po privítaní účastníkov prejavila spokojnosť s úrovňou obradov a slávností, ktoré mesto organizuje na vysokej spoločenskej úrovni. Na prehliadke svoje programy prezentoval kolektív ZPOZ pri MsÚ Púchov smútočnou básňou v podaní vedúcej oddelenia MsÚ Mgr. Renáty Holákovej a Irena Kováčiková, poslankyňa MsZ smútočným príhovorom na občianskom pohrebe mladého chlapca, ktorý tragicky zahynul.

Ukážka príhovoru Nadi Ondrejkovej, poslankyne MsZ z poslednej rozlúčky s dlhodobo chorým 85-ročným mužom bola zas predstavená hosťujúcim kolektívom ZPOZ pri MsZ Bánovce nad Bebravou. Báseň recitovala Ing. Janka Botková, matrikárka. Ďalšie štyri ukážky boli smútočné príhovory do miestneho rozhlasu v obci Udiča, ktoré pripravuje individuálne pre každú rozlúčku matrikárka obce Eva Vysudilová.

Smrť človeka a funkcia pohrebu, ako posledného rozlúčenia vytvára špecifickú situáciu, v ktorej prevláda zármutok a bolesť pozostalých a blízkych príbuzných. Ide o chvíle, keď pomoc, podpora a útecha je zvlášť potrebná, keď slová spoluúčasti a zmiernenia žiaľu majú mimoriadny význam. Preto je im zo strany tých, ktorí sa lúčia so zosnulým venovaná mimoriadna pozornosť, čo konštatovala pri hodnotení jednotlivých ukážok prítomná Viera Hudecová, tajomníčka Ústrednej rady ZPOZ Človek – človeku v SR so sídlom v Banskej Bystrici. Tohtoročná prehliadka bola atypická vo výbere témy, a preto sa tento rok neuskutočňuje záverečný celoslovenský festival vybraných programov.

Irena Kováčiková, členka RR ZPOZ