Rekapitulácia činnosti Autobusová doprava Púchov, a.s.

104

Rozhodnutím mestského zastupiteľstva sa spoločnosť Autobusová doprava Púchov, a.s. od 30. 6. 2021 stala 100%nou mestskou dcérskou spoločnosťou.

Legislatíva – mesto Púchov z dôvodu potreby prevádzkovania mestskej dopravy ako aj jej skvalitnenia prijalo dokument, komplexne, odborne, analyzujúci poskytovanie služieb hromadnej mestskej dopravy v Púchove pod názvom „Plán dopravnej obslužnosti mesta Púchov“. Výstupom nadväzujúcim na plán dopravnej obslužnosti bolo podpísanie Zmluvy o službách vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave medzi mestom a dcérskou spoločnosťou na obdobie 10 rokov.

Modernizácia – ruka v ruke s kúpou spoločnosti prebieha modernizácia vozového parku, ktorého súčasťou bolo zakúpenie troch autobusov značky Solaris, ktoré rozšírili existujúci vozový park. Ide o investíciu v rozsahu viac ako 100.000 eur, čo umožnilo vyradiť časť veľmi starých autobusov. Uvedené autobusy boli zakúpené na leasing rovnako ako v minulosti zakúpené 3 autobusy Iveco – Feniksbus. Spoločnosť má 10 zamestnancov na pozícii šofér a jeden zamestnanec na pozícii vedúci dopravy.

Európske fondy – dňa 18. 4. 2022 sa spoločnosť opätovne zapojila do Výzvy IROP s názvom Bezpečná a ekologická doprava v meste Púchov. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola odoslaná s požiadavkou na 3 nízko podlažné elektro autobusy v predpokladanom cenovom rozsahu spolu od 755.750 eur do 1 mil. eur. V prípade, že sa nám podarí získať uvedený príspevok mesto Púchov bude mať skutočne moderný vozový park.

Cenník dopravy – v prospech občanov Púchova je určite rozšírenie okruhu bezplatnej dopravy pre všetkých občanov s trvalým pobytom. Projekt bol úspešne spustený od septembra 2022. Predpokladáme, že aj v budúcom roku budeme naďalej poskytovať mestskú dopravu a s tým súvisiacu sociálnu službu pre potreby občanov mesta.

Naše ciele – výhľadovo vybudovať vlastné depo, zdigitalizovať vybrané zastávky, zapojiť sa do integrácie dopravy TSK, zaviesť integrovaný cestovný lístok, optimalizácia spojov.

Viliam Karas, ADP, a.s.