Stretli sa seniori jubilanti za II. Polrok 2022

103

Po júnovom stretnutí jubilantov oslavujúcich svoje okrúhle výročia v I. polroku 2022, sa opäť uskutočnilo stretnutie seniorov jubilantov, ktorí svoj ušľachtilý vek oslavujú v tomto období.

Spomedzi 421 pozvaných sa dnešného stretnutia zúčastnilo 132 seniorov Najstaršími 90-ročnými oslávencami boli Johanna Slaničková, Anna Lovásová a  Karol Panáček. Pestrý kultúrny program zostavil ZPOZ pri MsÚ Púchov spoločne so Základnou umeleckou školou v Púchove pod vedením Ivana Sadloňa.

Po príhovore primátorky mesta Kataríny Henekovej, ktorá všetkých jubilantov srdečne privítala a zaželala im veľa zdravia, lásky a spokojnosti, nasledovalo malé potešenie pre všetkých zúčastnených, ktorých obdarovali prítomní poslanci MsZ kvietkom a načúvali ich zaujímavým postrehom. Na záver programu zaspievala seniorkám a seniorom Bronislava Riljaková.

Výnimočné popoludnie venované seniorom, naviac v tak príznačnom období, akým je október, mesiac úcty k starším, je malým spestrením a dôležitou súčasťou jesene života každého občana, ktorý aktívne trávi svoju penziu. Ľudia, ktorí už toho toľko prežili a zažili, majú vždy čo ponúknuť mladšej generácii, odovzdať svoje rady, skúsenosti, za ktoré im každý z nich rád poďakuje.

Za profesionálnu prípravu občerstvenia ďakujeme SOŠ obchodu a služieb v Púchove. Milí seniori, GRATULUJEME Vám k Vašim jubileám a prajeme všetko len to najlepšie do ďalších naplnených dní.

MsÚ Púchov, foto: S. Flimmel