Rekonštrukcia bývalých školských dielní na materskú školu finišuje

188

1. september 2016 je dátum, kedy by sa mal začať nový školský rok aj pre deti predškolského veku bývajúce pri ZŠ Komenského. Firma Hollstav, s. r. o. tam aktuálne dokončuje rekonštrukciu bývalých školských dielní na triedy materskej školy.

Podľa stavbyvedúceho Mariána Janeka sú už interiéry dokončené: „V budúcom týždni by sa mali nainštalovať hracie prvky ako napríklad pieskovisko a preliezky spolu s novým oplotením.“ Stavbu odovzdajú 17. augusta a ak pôjde všetko podľa plánu, tak od 1. septembra bude materská škola schopná plnej a bezpečnej prevádzky. „Sľúbili sme primátorovi, že to stihneme všetko načas, keďže je veľký záujem rodičov o miesta v tejto materskej škole,“ povedal o motivácii dokončiť rekonštrukciu načas M. Janek. Kapacita zariadenia pre deti predškolského veku je 30 osôb a v súčasnosti je už naplnená. „Čakáme ešte na vyjadrenie ministerstva školstva, ale to príde až po kolaudácii,“ povedala o potrebnom administratívnom schválení vedúca odboru školstva Viera Češková. Personálne a organizačne bude tieto priestory zastrešovať MŠ na Požiarnej ulici číslo 1292, kde sa už deti spolu s rodičmi tešia na nové priestory.
-pam-