Rekonštrukcia chodníka na Štefánikovej ulici

283

V uplynulých dňoch začala mestská investičná akcia – oprava chodníka na Štefánikovej ulici. Vzhľadom na stav krytu chodníka, ktorý bol už dlhšiu dobu v nevyhovujúcom stave (značne poškodený jamami, prasklinami a výtlkmi), boli v rozpočte mesta schválené finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu. Obnova  chodníka vyžadovala odstránenie pôvodného chodníka s ponechaním obrubníka, ktorý ohraničuje miestnu komunikáciu v celkovom rozsahu 525,50m². Akcia bola vysúťažená v rámci ďalších šiestich lokalít, kde je potrebné odvodniť chodníky a rozšíriť odstavné plochy – napr. Za cintorínom, na Námestí Slobody, Rastislavovej ulici, Pribinovej ulici a Ulici obrancov mieru. Zmluvný dodávateľ stavby ABC Building, s.r.o., Bratislava zahájil realizáciu nakoľko to ešte umožňujú technologické postupy a poveternostné podmienky. Všetkých obyvateľov bytovky č. 827 prosíme o trpezlivosť a porozumenie.

Stav chodníka v roku 2017:

Začiatok rekonštrukcie chodníka v decembri 2018:

Ing. arch. Daniela Šicová, oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu
Foto: Slavomír Flimmel