Rekonštrukcia plynovej kotolne v Základnej umeleckej škole

174

Pôvodná plynová kotolňa v Základnej umeleckej škole bola značne technicky zastaraná. Plynové kotly z roku 2002 pracovali s nízkou účinnosťou, čo pri súčasných burzových cenách plynu rapídne zvyšovalo náklady na prevádzku školy. Kotly trpeli pomerne častými poruchami a výpadkami, čo sa odzrkadľovalo aj na zvýšených servisných nákladoch. Po dohode s vedením mesta sme pristúpili k rozhodnutiu kompletne kotolňu zrekonštruovať. Na základe rozhodnutia primátorky mesta Kataríny Henekovej bola rekonštrukciou a následnou prevádzkou kotolne poverená mestská spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Rekonštrukcia prebiehala počas mesiacov august a september. Práce spočívali v demontáži a likvidácii pôvodného zdroja tepla a inštalácii úplne novej technológie na výrobu a zásobovanie školy teplom. Technológia pozostáva z dvoch nových kondenzačných kotlov IMMERGAS, ktoré sú vybavené modernou ekvitermickou reguláciou. Kondenzačné kotly patria medzi ekonomicky, energeticky a environmentálne vhodnejšie riešenia oproti klasickým plynovým kotlom. Kondenzačný kotol spáli menej plynu a vytvorí menšie množstvo spalín, navyše čistejších než u iných typov kotlov. Oproti novšiemu klasickému plynovému kotlu spotrebuje kondenzačný kotol približne o 15 % menej plynu. Pri výmene staršieho kotla prinesie kondenzačný kotol aj vyššie úspory. Po vykonaní rekonštrukčných prác sa prevádzkovateľom kotolne stala spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., ktorá sa zároveň stala dodávateľom tepla do objektu školy. Servisnú činnosť pre dodávateľa tepla bude v budúcnosti zabezpečovať ďalšia mestská spoločnosť Púchov servis, s.r.o. Aj týmto spôsobom sa snažíme spoločne s mestom riešiť energetickú záťaž prevádzky objektu ZUŠ tak, aby sme do ďalšieho obdobia náklady na spotrebu energií znižovali.

Peter Stupavský, riaditeľ školy