Rekonštrukcia školskej kuchyne v MŠ Lienka

65

Počas prerušenia prevádzky Materskej školy Lienka v čase letných prázdnin sa uskutočnila v školskej kuchyni rekonštrukcia priestorov kuchyne a jej priľahlých miestností.

Vzhľadom nato, že sa v našej školskej jedálni denne varí pre 65 detí, 12 zamestnancov a okolo 85 dôchodcov a cudzích stravníkov, dochádza aj k opotrebovaniu vybavenia kuchyne. V kuchyni sme mali 43-ročné obklady a dlažby, ktoré sme vymenili za nové, ktoré spĺňajú podmienky bezpečnosti a jednoduchšej údržby. Potrebné bolo opraviť a vymaľovať všetky steny, no ešte skôr ako k tomu prišlo, vymenili sme elektroinštaláciu a namontovali nové svietidlá, ktoré oveľa efektívnejšie poskytnú osvetlenie všetkých pracovných priestorov.

Túto finančne náročnú rekonštrukciu sme si mohli dovoliť len vďaka zamestnankyniam našej školskej kuchyne, pretože pristúpili na možnosť poskytovania jedál dôchodcom a cudzím stravníkom, čo nám zabezpečilo dostatočný prísun finančných prostriedkov na jej možnú realizáciu. Chcem sa veľmi pekne poďakovať zamestnankyniam školskej kuchyne pod vedením Dagmar Petrovej za ich pracovne nasadenie a ochotu pri poskytovaní stravovacích služieb našim seniorom.

Do kuchyne pribudli v priebehu niekoľkých mesiacov aj nové kuchynské zariadenia, nad ktorými chýbala vzduchotechnika. Para vznikajúca pri varení poškodzovala steny kuchyne. Preto sme sa rozhodli zrekonštruovať aj vzduchotechniku a doplniť digestory nad nové zariadenia. Finančné prostriedky na rekonštrukciu vzduchotechniky sme zabezpečili v spolupráci s vedúcou Oddeleniu školstva a sociálnych vecí MsÚ Danielou Gabrišovou. Poďakovanie patrí vedeniu Mesta Púchov, ktoré umožnilo úspešné dofinancovanie už spomínanej vzduchotechniky.

Vedenie MŠ 1. mája