Revitalizácia detského ihriska v miestnej časti Nové Nosice

125

V roku 2021 sa Mesto Púchov zapojilo s projektom „Hravo a zdravo na detskom ihrisku“ medzi žiadateľov o dotáciu z Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK. Vďaka úspešnému verejnému hlasovaniu sme získali dotáciu 2.200€, ktoré sme použili na nákup nových hracích prvkov. Celková suma za nákup, montáž a dodanie hracích prvkov bola v sume 6.300€. Dofinancovanie bolo realizované z rozpočtových prostriedkov Mesta Púchov.

Detské ihrisko bolo doplnené o nové pieskovisko s posuvným krytom, reťazovú dvojhojdačku so zatrávňovacími rohožami, kresliacu tabuľu s počítadlom do 100 a informačnou tabuľou s prevádzkovým poriadkom. Dodávku a montáž hracích prvkov zabezpečila spoločnosť Veríme v Zábavu s.r.o.

Okrem odborných pracovníkov a firiem bola do revitalizácie detského ihriska s aktívnou pomocou poslanca za miestu časť zapojená aj verejnosť. Obyvatelia miestnej časti Nové Nosice na dobrovoľníckej báze ošetrili zostávajúce pôvodné hracie prvky a novým náterom sa potešili aj lavičky. Do budúcna sa nového náteru dočká aj betónové oplotenie ihriska.

Všetkým obyvateľom, ktorí sa zapojili do procesu hlasovania za projekt Hravo a zdravo na detskom ihrisku i tým, ktorí pomáhali pri dobrovoľníckych aktivitách ďakujeme a veríme, že detské ihrisko v Nových Nosiciach bude miestom pre stretávanie sa viacerých generácií a deti budú môcť vymeniť kontakt s kamarátmi cez počítač či mobil za stretnutie v príjemnom prostredí detského ihriska.

ODaS MsÚ Púchov, foto: Slavomír Flimmel