Polícia informuje

109

Polystyrén neukradli
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické oznámenie, že dve neznáme osoby kradnú dva balíky polystyrénu z novostavby pri ZŠ Mládežnícka a idú smerom ku Zdraviu. Po príchode hliadky na miesto osoby utiekli neznámym smerom a balíky polystyrénu našla hliadka za obytným domom. Mestskí policajti balíky vrátila na stavbu, kde zistili, že stavba nie je zabezpečená proti krádežiam. Obe hliadky prepátrali blízke okolie ako aj ulice Chmelinec, Mládežnícku, Okružnú aj J. Kráľa, ale bez kladeného výsledku.

Poškodenú značku nahlásil
Na oddelenie mestskej polície v Púchove nahlásil vodič z Beluše, že na Ulici Janka Kráľa na parkovisku so svojim automobilom neúmyselne poškodil zvislú časť dopravnej značky. Hliadka mestskej polície udalosť na mieste zdokumentovala a následne telefonicky nahlásila na Podnik technických služieb mesta Púchov. Zlomenú dopravnú značku hliadka dočasne uložila na oddelenie mestskej polície, kde si ju asi o dve hodiny prevzal montážny pracovník Podniku technických služieb mesta Púchov.

Pes sa zatúlal
Na oddelenie mestskej polície nahlásila žena z Púchova túlavého psa čiernej farby, ktorý sa pohyboval po Trenčianskej ulici. Hliadka mestskej polície na mieste zistila spáchanie priestupku proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta. Následne mestskí policajti psa odchytili a prostredníctvom čipu zistili jeho majiteľa. O psa sa momentálne staral opatrovník, pôvodný majiteľ zomrel a opatrovník čakal, kým si psa neprevezmú pozostalí. Mestskí policajti vydali psa opatrovníkovi a priestupok preto verejnému poriadku vyriešili napomenutím.

Prečo neurobiť zle, keď sa dá…
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické oznámenie, že v Ihrišti sú pred kultúrnym domom zaparkované na nevhodnom mieste dve osobné motorové vozidlá a hrozí nebezpečenstvo dopravnej nehody. Oznamovateľ sa odmietol predstaviť a zložil telefón. Hliadka našla na mieste majiteľov oboch vozidiel, ktorý informoval, že si ich tam odparkoval dočasne počas výkopových prác vo dvore rodinného domu. Oznámil mestským policajtom, že okamžite po skončení prác preparkuje automobily do dvora, kde vždy parkujú. Taktiež vyjadril ľútosť nad konaním oznamovateľa, ktorý je zrejme jeho susedom a majú spolu dlhodobé nezhody. Parkovanie vozidiel nebolo vyhodnotené ako porušenie zákona.

Kopli si do dverí
Na oddelenie mestskej polície nahlásil telefonicky správca spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestoroch, že na Mudroňovej ulici v bytovom dome neznámy páchateľ vykopol výplň na spodnej strane vchodových dverí. Mestskí policajti na mieste zistili priestupok proti majetku, z miesta udalosti vyhotovili fotodokumentáciu. Priestupok je v riešení.

MsP Púchov