Rezort školstva bude modernizovať triedy a školy, záujem má až 1800 škôl

53

Stovky škôl na celom Slovensku chcú vytvoriť lepšie a modernejšie prostredie pre svojich žiakov. Výzva ministerstva školstva Modernejšia škola zaujala školy natoľko, že poslali rezortu až 1.800 projektov na modernizáciu svojich tried a interiéru v celkovej hodnote 35 miliónov eur.

Školy budú môcť modernizovať triedy, zakúpiť špeciálne tvarované lavice, vytvoriť oddychové zóny pre žiakov v triedach, vybudovať spoločné priestory s pódiom či knižnicami určené na socializáciu a diskusie a vytvoriť v triedach prostredie, ktoré umožní inovovať prístup k výučbe.

Školy budú môcť vďaka finančnej podpore ministerstva školstva modernizovať svoje priestory, ako aj samotné vyučovanie. Cieľom je pretvoriť triedy tak, aby umožnili prechod od klasickej „frontálnej“ alebo „prednáškovej“ výučby k výučbe, ktorá aktívne zapája žiaka do procesu, podporuje tímovú prácu, skupinové riešenie problémov či diskusiu.

Bližšie informácie o výzve Modernejšia škola sú zverejnené na stránke ministerstva školstva TU 

ZMOS, foto: pixabay