Rezort školstva odporúča zvážiť prenájom telocviční športovými klubmi

145

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR kladie dôraz na potrebu zabezpečenia a dodržiavania všetkých postupov podľa platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Do 20.9.2020, podľa opatrení na školský rok 2020/2021, základné školy, stredné školy a školské zariadenia nevyužívajú telocvične, posilňovne ani ostatné vnútorné priestory určené na šport.

Rezort školstva neupravuje podmienky prenajímania priestorov (telocviční), a teda takýto prenájom a následne využívanie pre športové kluby nezakazuje. V aktuálnej situácii však odporúčame túto možnosť zvážiť, najmä z dôvodu zamedzenia kontaktu rôznych skupín v spoločných priestoroch.

Zdroj: minedu.sk