Našich mladých nezastavila ani korona

149

Centrum voľného času Včielka už po druhýkrát zrealizovalo školenie mladých dobrovoľníkov – odvážnych mladých ľudí, ktorí majú chuť a elán urobiť niečo pre seba a svoje okolie.

V minulom roku sa realizovali ôsmaci a deviataci ZŠ a tentokrát to boli stredoškoláci. Zapojené boli školy SOŠ obchodu a služieb, Gymnázium Púchov, SOŠ I. Krasku a ďalší štyria stredoškoláci, ktorí navštevujú školy mimo mesta Púchov. Prvá fáza školenia prebehla v termíne 14. – 16. 2. 2020. Mladí si nastavili svoje dobrovoľnícke aktivity a vybrali sa ich realizovať. Čo nikto nečakal boli obmedzenia, ktoré nám prinieslo ochorenie COVID 19. To zastavilo nielen všetky aktivity, ale i život v celej republike. Náš druhý školiaci víkend bol naplánovaný na koniec marca, ale už nebolo možné ho zrealizovať. Naši mladí sa však nevzdali a čiastočne začali realizovať svoje aktivity už počas karantény, keď bolo možné ísť zbierať aspoň odpadky a pomôcť prírode. Postupne s uvoľňujúcimi sa opatreniami pribúdali i možnosti realizácie a tak sa nakoniec podarilo zrealizovať 4 krásne dobrovoľnícke aktivity, ktoré boli odprezentované v náhradnom termíne následného víkendu 21. – 23. 8. 2020.

Ďakujeme veľmi pekne Horskému hotelu Slovenskej pošty, našim podporovateľom z organizácie YOUTH WATCH a našim 19 mladým šikovným ľuďom, ktorí to nevzdali a chcú v aktivitách i naďalej pokračovať. Veríme, že pre svoje okolie môžu toho veľa urobiť a že nám tieto aktivity pomôžu nastaviť kvalitu práce s mládežou v našom meste i v CVČ Včielka. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Alena Strýčková