Rodina

56

Rodina tvorí dôležitý pilier našej existenčnej súčasnosti. V rodinnom vzťahu je potrebná dôvera podpora harmónia a láska. Lebo z lásky sa narodia tie najkrajšie božie dary – deti. Aj oni potrebujú mať dobré zázemie v rodine a byť obklopené rodičovskou láskou. Na rodinu by si každý z nás mal nájsť aspoň jedenkrát v týždni čas a prežiť s ňou krásne chvíle. Rodinu si chráňme i vážme. Rodina je nenahraditeľná a nikde ju nekúpime. Nebojme sa založiť si rodinu, veď ona predsa je zlatý poklad šťastia pre všetkých. Šírme teda toto jej posolstvo ďalej a zachovajme ho aj pre budúce generácie.

Radko Kurej
Foto: pixabay