Rokovania komisií otvorené pre verejnosť

379

Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva dali púchovskí poslanci zelenú sprístupneniu rokovaní komisií verejnosti.

Jedným z obhajcov návrhu bol poslanec Lukáš Raník, ktorý si od takéhoto riešenia sľubuje zvýšený záujem verejnosti podieľať sa na veciach verejných: „Občania majú jedinečnú príležitosť zúčastniť sa na zasadaniach všetkých komisií mesta. A nielen to, aktívne sa môžu k jednotlivým prejednávaným bodom aj vyjadriť. Čo považujem za pozitívny krok k napĺňaniu vízie otvorenej samosprávy smerom k občanom.“
Podľa niektorých poslancov nejde o žiadnu prevratnú novinku, verejnosť sa predsa na rokovaniach komisií objavovala aj doteraz. L. Raník reaguje: „V praxi to fungovalo tak, že „obyčajný“ človek z vonku jednoducho nemohol prísť na komisie, pretože boli neverejné. Občania nemali informáciu kedy, kde a s akým programom komisia zasadá. Jedinou výnimkou bolo, keď si komisia dopredu prizvala fyzickú či právnickú osobu na prerokovanie konkrétnej problematiky. V tomto je ten zásadný rozdiel.“
Ďalšou novinkou, ktorú jeden z najmladších poslancov zastupiteľstva prízvukuje, je zverejňovanie zápisníc zo všetkých zasadaní komisií na webovej stránke mesta. V praxi to znamená, že si Púchovčania budú môcť z pohodlia domova prečítať, o čom jednotlivé komisie rokovali a aké uznesenia schválili. Otvorenie komisií pre verejnosť bol podľa Raníka jednoznačne dobrý nápad: „K odblokovaniu neverejných komisií postupne pristupujú viaceré slovenské mestá, naposledy napríklad Žilina. V našom kraji sme medzi prvými lastovičkami, na čo môžeme byť patrične pyšní.“
-tm-

Transparency International Slovensko:
Zasadnutia komisií majú byť zo zásady priamo otvorené verejnosti
Trend otvárania rokovaní komisií miest a obcí hodnotíme v Transparency International Slovensko (TIS) jednoznačne pozitívne. V týchto orgánoch, aj keď nemajú priame rozhodovacie právomoci, sa totiž často rozhodnutia de facto tvoria. Po dohodách a prijatých stanoviskách v komisiách v mnohých prípadoch na ich odporúčanie poslanci v zastupiteľstve materiál hlasovaním už iba schvália.
Vo viacerých mestách a obciach sú komisie podľa rokovacích poriadkov neverejné, ale v prípade záujmu od občanov je možnosť odsúhlasenia ich prítomnosti na rokovaní. Takéto nastavenie nepovažujeme za dostatočné a za transparentné. Zasadnutia komisií by mali byť zo zásady priamo otvorené verejnosti.
Martin Kollárik, TIS