Búdka, z ktorej knihy neuletia

983

Vyzerá ako vtáčia búdka, vtáky tu však hniezdiť nebudú – pevné miesto v nej totiž nájdu knihy. V piatok 31. júla v Púchove oficiálne odštartoval celoslovenský projekt Ďakujem sused/Knižná schránka.

Jeho autorkami sú tri mladé Slovenky – vďaka drobným inšpiratívnym komunitným aktivitám sa vraj snažia „nahliadnuť za susedské dvere a prostredníctvom milých projektov zistiť, kto sú ľudia žijúci v našom bezprostrednom okolí…“ Jedným z úspešných nápadov je aj tzv. Knižná schránka – na Slovensku ju už má asi desať miest. „Princíp je veľmi jednoduchý – vezmi si knihu, sadni si na lavičku alebo doma do kresla a po prečítaní ju vráť, prípadne ju vymeň za inú,“ vysvetľuje riaditeľka DK Púchov Milada Vargová. „Práve toto nás oslovilo najviac – myšlienka dobra, ktoré sa dá medzi susedov šíriť úplne nezištne. Ide aj o to, aby sme podporili čítanosť kníh a vytvorili dobrú a príjemnú atmosféru v okolí divadla.“ Búdka však v nijakom prípade nie je zberným miestom, nemajú v nej končiť nechcené kusy. „Boli by sme veľmi radi, keby ľudia pochopili, že nejde o zber kníh, ktorých sa chcú zbaviť. Zdôrazňujeme, že ide najmä o myšlienku posunúť ďalej niečo, čo sa človeku naozaj páči. Dúfam, že budú mať chuť priniesť práve knižku, ktorú chcú a môžu darovať.“ Knižná búdka je osadená na námestí pred divadlom, jej dvierka budú pre náruživých čitateľov otvorené dvadsaťštyri hodín denne. To, či odoláva vandalom, bude pravidelne kontrolovať aj strážna služba DK, podľa Milady Vargovej je však „knižný“ projekt najmä o dôvere. „Mám na mysli dôveru vzájomnú – tú, ktorú človek ponúka a zároveň ju očakáva. Samozrejme, môže sa stať všetko, ja ale pevne verím, že vandali na našu knižnú búdku útočiť nebudú a pozitívna myšlienka tohto pekného projektu bude nakoniec silnejšia.“
Lucia Žatková