Rozhovor s Pavlom Pivkom o aktuálnych problémoch Púchovskej kultúry, s.r.o.

364

Pavol Pivko je od augusta 2019 konateľom mestskej spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o., ktorá zabezpečuje prevádzku Divadla, Župného domu a kultúrnych domov v miestnych častiach Púchova, vydáva Púchovské noviny a zabezpečuje vysielanie Púchovského magazínu. Okrem toho pracovníci spoločnosti pomáhajú mestu pri organizovaní mestských kultúrnych a spoločenských podujatí na Pešej zóne a v Europarku. Pre čitateľov Púchovských novín poskytol rozhovor o aktuálnych problémoch spoločnosti, ktorú vedie.

Ako ovplyvnila koronakríza činnosť mestskej spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o. v prvom polroku 2020?

Koronakríza ovplyvnila výrazným spôsobom všetky odvetvia spoločnosti, ale kultúra a šport utrpeli najviac z pohľadu, že ako prvé boli zrušené všetky kultúrne a športové podujatia a ako posledné mohli opäť rozbehnúť svoju činnosť. Musím pripomenúť, že COVID-19 a jeho medializácia spôsobili v ľuďoch obavy a strach stretávať a zúčastňovať sa kultúrnych podujatí. Ešte dlho budeme bojovať o diváka, ktorý si bude ťažko a opatrne hľadať cestu do divadla a kina. Kvôli výpadku príjmov mesta nám bol krátený rozpočet a museli sme žiaľ aj prepúšťať.

Čo sa dialo v Púchovskej kultúre za posledné dva mesiace?

Za posledné dva mesiace sme sa sústreďovali na prípravu kultúrnych programov na jeseň a zimu 2020. Spolupracovali sme s občianskym združením Podivný barón na realizácií Kultúrneho leta v Župnom dome a Europarku. Riešili sme možnosti inštalácie klimatizácie v budove divadla. Obmedzili sme strážnu službu v budove, na ktorej budeme vedieť ušetriť nemalé finančné prostriedky. Prebiehali revízie a opravy v budove. Našiel sa čas aj na čerpanie dovoleniek a chvíľu oddychu…

Ako bude Divadlo fungovať do konca roka? Ako sa budú sa organizovať divadelné predstavenia, koncerty a komerčné akcie?

Už od septembra máme pripravený bohatý kultúrny program v divadle, kine, Župnom dome, na Pešej zóne a v STC-aréne… Pokiaľ sa nič nezmení a nebudeme nútení naše pripravené akcie rušiť, ako tomu bolo napr. v prípade „Púchovských kočkovín“ a „Púchovského jarmoku“, tak verím že pri dodržaní všetkých opatrení sa spoločne stretneme a zabavíme. Ohrozený je aj muzikál „West side story“. Namiesto „Púchovského jarmoku“ pripravujeme k výročiu prvej písomnej zmienky o meste „Oslavy Dni mesta Púchov“ a taktiež odporúčam prísť si pozrieť famózny životopisný muzikál o Karolovi Duchoňovi „Zem pamätá“ z produkcie Martinského divadla.

Prevádzkovatelia kín z celého Slovenska nariekajú kvôli prepadu návštevnosti filmových predstavení. Aká situácia je momentálne v púchovskom kine?

Od augusta sme spustili premietanie aj v našom v kine. Návštevnosť bola nízka, výpadky príjmu vysoké, ale postupne nám diváci začali prichádzať. Momentálne premietame v piatok a nedeľu a od októbra chceme pridať aj dni cez týždeň. Verím, že si ľudia vyberú z našej ponuky prekonajú obavy a prídu si pozrieť dobrý film aj s rúškom.

Čo je nové v Župnom dome?

Župný dom má od 1.9.2020 nového správcu Mgr. Petru Pobežalovú, ktorá s občianskym združením Podivný barón v jeho priestoroch prevádzkuje aj kaviareň. Cez leto úspešne prebehli detské denné „Tábory v župáku“, v ktorých chceme pokračovať aj o rok. Spoločne pripravujeme kultúrne akcie a program aj v Europarku. Cez leto bola v spolupráci s p. Marcelom Drobným v Župnom dome nainštalovaná nová výstava bábok divadelného súboru D121. Táto je prístupná verejnosti počas otváracích hodín Múzea Púchovskej kultúry. Župný dom je miesto alternatívneho kultúrneho vyžitia.

Púchovská kultúra, s.r.o. zastrešuje aj vysielanie Púchovského magazínu na TV Považie a vydávanie Púchovských novín…

Televízia TV Považie vysielala počas koronakrízy v štandardnom režime. Púchovské noviny vychádzali tiež ako obvykle. Znížený objem plošnej inzercie sa prejavil na jar zmenšením počtu strán Púchovských novín z 24 na 20, naopak v lete noviny dvakrát vyšli na 28 stranách. Od 1. septembra 2020 pracuje v inzertnom oddelení Púchovskej kultúry, s.r.o. nová pracovníčka Mgr. Paulína Luhová, ktorá bude zabezpečovať okrem inzercie aj grafické práce pre kino, divadlo a mestské kultúrne podujatia.

Slavomír Flimmel