Rozhovor s poslankyňou parlamentu Renátou Kaščákovou

609

Renáta Kaščáková pôsobí ako poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky od roku 2016 a zároveň je od roku 2013 aj poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja za pravicovo-liberálnu stranu Sloboda a Solidarita. V júni navštívila naše mesto a zúčastnila sa súťaže Hornokočkovský kotlík. Pri tejto príležitosti sme jej dali niekoľko otázok.

Môžete nám prezradiť niečo zo svojho životopisu?

Študovala som na Filozofickej fakulte UK v Bratislave anglický a taliansky jazyk. Následne som sa venovala prekladateľstvu a tlmočníctvu v talianskom jazyku. V roku 2003 som začala pôsobiť v samospráve mesta Trenčín. Pomáhala som vybudovať Klientske centrum Mestského úradu. V roku 2009 som iniciovala vznik Kultúrno–informačného centra mesta Trenčín, ktoré som dva roky viedla ako riaditeľka. Vo volebnom období 2010 – 2014 som pôsobila aj ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a rok ako viceprimátorka mesta Trenčín. Aktuálne pôsobím aj ako poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Akým oblastiam ste sa ako komunálna manažérka a politička najviac venovali?

Mojou srdcovou záležitosťou je rozvojový projekt „Trenčín si Ty“ a následná medzinárodná ideová urbanistická súťaž na tvorbu nábrežia a priľahlej centrálnej mestskej zóny „Trenčín – mesto na rieke“, ktorú som koordinovala. Súťaže sa v roku 2016 zúčastnilo 59 autorských tímov z celého sveta. Výsledky vytvorili podklad pre tvorbu územnoplánovacej dokumentácie, ktorá založí budúci vzhľad krajského mesta Trenčín. Pracovala som ako špecialistka pre strategický rozvoj na útvare hlavného architekta mesta v rokoch 2012 – 2016 a zodpovedala aj za prípravu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022.

Čo zaujímavé očakávate tento rok v politickom živote nášho regiónu?

Sú to predovšetkým voľby do VÚC, ktoré nás čakajú koncom roku 2017. Strana SaS, ktorej som zakladajúcou členkou, ma nominovala na post kandidátky na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, takže očakávam najmä politický súboj o kreslo župana. SaS doňho ide spoločne s hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a Kresťansko-demokratickým hnutím, s ktorými máme na celoslovenskej úrovni podpísanú koaličnú dohodu o spoločnom postupe v jesenných župných voľbách. V našom regióne rozširujeme túto spoluprácu ešte o Občiansku konzervatívnu stranu a hnutie Zmena zdola, s ktorými máme dobré vzťahy. Aktuálne so všetkými partnermi rokujeme o personálnych nomináciách na posty poslancov.

Aké máte ideové priority v regionálnej politike?

Chcem presadzovať lepšie služby bližšie k občanom a menej byrokracie. Mojou hlavnou prioritou je, aby sa pristupovalo k riešeniu problémov koncepčne. Nepáči sa mi, že pri rozhodnutiach o investičných akciách rozhoduje politické tričko, teda vládnuci politici zvyčajne uprednostňujú svojich straníckych starostov a primátorov. Je to nesystémové, preto moja snaha bude viesť k zavedeniu spravodlivých pravidiel a jasných kritérií na rozdeľovanie peňazí. K tomuto účelu chcem napríklad zrevidovať grantový systém a vytvoriť návrh na zmysluplný dotačný program a zaviesť prehľadnejšie vedený rozpočet.
Pozornosť budem venovať najmä sociálnym službám, pretože starnutie je vážny problém, ktorému doteraz nebola venovaná dostatočná pozornosť. Mojim zámerom v tejto oblasti je napríklad zriadiť poradenský bod prvého kontaktu, na ktorý sa občania budú môcť s dôverou obrátiť a kde na jednom mieste získajú všetky potrebné informácie a pomoc. Rovnako sa chcem venovať školstvu, ktoré musí ísť ruka v ruke s potrebami a príležitosťami uplatniť sa v kraji. Ide tu najmä o mladých ľudí, aby boli motivovaní nehľadať uplatnenie mimo svojho kraja, ale aby mali možnosť uplatniť sa a odovzdať svoje získané zručnosti doma.

Zhováral sa Slavomír Flimmel