Rozhovor s predsedom Tenisového klubu Púchov Vladimírom Kuchařom

104

Pri príležitosti slávnostného otvorenia novej klubovne Tenisového klubu Púchov v areáli MŠK sme položili niekoľko otázok jeho predsedovi Vladimírovi Kuchařovi.

Tenisový klub Púchov onedlho oslávi svoju päťdesiatku. Na ktoré osobnosti púchovského tenisu a športové úspechy si pri tejto príležitosti spomeniete?

V Púchove žijem iba 19 rokov, no myslím, že sa nepomýlim, keď poviem na prvom mieste meno Hrehora Luhového – on tenisom žil a aj vďaka nemu dodnes hrá tenis v Púchove množstvo dospelých. Osobne som stál na kurte alebo na druhej strane alebo spolu s všetkými troma jeho tenisovými potomkami, no a teraz zvádzame vyrovnané súboje aj s jeho vnukom Ivkom napriek tomu, že nás vekom delí 44 rokov. Druhou žijúcou legendou púchovského tenisu je z môjho pohľadu Silvester Juráček, ktorý hrá tenis ešte aj vo veku 81 rokov. Ten je dôkazom, že tenis je láska na celý život. Pokiaľ ide o hráčov a trénerov, tak potom musím menovať bratov Grancov a ich otca Jozefa, ktorý je súčasnými hráčmi považovaný za špičku našej tenisovej minulosti. Nemôžem vymenovať všetky osobnosti, bolo ich veľa, tak aspoň spomeniem mená tých, ktorí v minulých rokoch stáli na čele klubu. Okrem spomenutého Hrehora Luhového to boli pán Fatura, Rosina, pán Kukosa starší a aj mladší a pán Rudolf Barborík. Im všetkým, ako aj všetkým ostatným bývalým členom výboru tenisového klubu, patrí veľká vďaka za všetko to, čo vo svojom voľnom čase robili pre šport a pre druhých…

Koľko má v súčasnosti Tenisový klub Púchov členov a aké aktivity vykonával v poslednom období?

Ako aj ostatné športy a kluby, aj nás trochu pribrzdila korona kríza: obmedzenie súťaží aj tréningov mali samozrejme negatívny vplyv na záujem vrátiť sa späť na dvorce. Napriek tomu trénovalo za posledné tri roky na kurtoch za kúpaliskom viac ako 80 detí, z toho v tomto roku 33. V súčasnosti máme 35 členov nad 15 rokov s hlasovacím právom. Okrem súťaží družstiev organizujeme aj oficiálne turnaje mládeže a aj dospelých pod hlavičkou STZ. Pravidelne organizujeme aj memoriály, ktorých sa pravidelne zúčastňujú aj hráči, ktorí nie sú registrovaní v STZ. Samozrejme kurty sú k dispozícii aj amatérsky turnajom a súťažiam, ako napr. púchovskej tenisovej lige. Okrem športovej činnosti je našou povinnosťou aj údržba areálu, z ktorého sa snažíme spraviť miesto, kde budú chodiť radi nielen Púchovčania ale aj návštevníci mesta z iných častí Slovenska a tiež z Moravy a Čiech.

Nová budova TK Púchov, v ktorej sa nachádzajú šatne, sociálne zariadenia a klubovňa, bola minulý týždeň slávnostne odovzdaná do užívania. Čo predstavuje táto investícia pre činnosť klubu?

Tento deň je pre mňa osobne, no verím, že aj pre všetkých členom klubu niečo ako začiatkom novej tenisovej budúcnosti klubu, jednoznačne slávnostný moment. Túto sezónu sme sa neuchádzali o žiaden turnaj mládeže STZ, neboli k tomu podmienky, no do v ďalších rokov predpokladám, že Púchov bude mať vďaka tejto budove oveľa väčšie šance uchádzať sa úspešne na tenisovom zväze aj o turnaje vyšších kategórií. A mimo iného verím, že do príjemného prostredia príde aj viac detí a ich rodičov. Osobne vnímam túto novú krásnu dominantu areálu MŠK predovšetkým ako záväzok urobiť maximum, aby sme zvýšili športovú úroveň detí a občanov Púchova aj prostredníctvom tohto športu. Možno táto budova pomôže prebudiť záujem o tenis aj u žien, ktorých je nielen v Púchove, no zrejme aj na celom Slovensku, v tenise žalostne málo. A pritom práve výsledky žien u našich západných susedov vzbudzujú obdiv celého sveta. Preto sa obraciam práve na ženy a aj na všetkých začiatočníkov, ktorí sa možno len hanbia, alebo ktorým sa nedarilo či nedarí v inom športe, aby prišli pozrieť a vyskúšali si tenis. Začiatky sú ťažké vo všetkom. Ale kto vydrží, zistí možno podobne ako ja, že našiel v tenise lásku a zábavu na celý život.

Slavomír Flimmel