Rozlúčka s Ondrejom Martiškom (1920-2020)

239

Vo štvrtok 10.9.2020 sa na cintoríne vo Vydrnej konala posledná rozlúčka s Ondrejom Martiškom.

Každý deň môže byť pre nás šťastný, ak chceme šťastie vidieť. Môže byť pre nás veselý, ak chceme smiech vpustiť. Môže byť plný stretnutí s ľuďmi, ak si na nich nájdeme čas. Raz to už nebude možné. V intenciách tejto životnej pravdy sme sa len nedávno zišli pri jedinečnej príležitosti a to osláv stých narodenín nášho milého a drahého aktívneho člena základnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov pánom Ondrejom Martiškom.

Všetci sme úprimne verili, že pánovi Ondrejovi bude dopriate ďalšieho života a želali sme mu, aby ho príjemné dobré ráno každý deň pozdravilo ešte veľakrát v žití. Dnes v tichu úvah vchádzame medzi spomienky, aby sme prebudili minulosť, ktorá rozpráva o tom, čo bolo a už sa nezopakuje.

Odišiel človek s veľkým srdcom, hrdina nášho mesta, v ktorom prežil takmer celý svoj život a bolo nám cťou, že si vybral práve naše mesto Púchov. Odišiel člen Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, v ktorej bol hospodárom. Funkciu zodpovedne vykonával od roku 1974.

Jeho ocenenia, pamätné medaile, pamätné odznaky, titul „zaslúžilý funkcionár“, ktoré získal od Slovenského zväzu, okresnej organizácie zväzu protifašistických bojovníkov, ale aj od Ministerstva národnej obrany a Ministerstva obrany SR pri 40-tom výročí oslobodenia, pri 50-tom a 70-tom výročí SNP a ukončenia 2. svetovej vojny nám pripomínajú, že pán Martiška so zbraňou v ruke bojoval proti fašizmu za oslobodenie vlasti ako vojak SNP v Liptovskej Osade v hodnosti čatára, povýšený do hodnosti rotného a ako veliteľ vysunutej jednotky v Bielom Potoku.

Za túto činnosť dostal aj ocenenie „vojnový veterán“ a pri 75. výročí mu ocenenie udelila Ruská federácia. Pri oslavách životnému jubilea mu boli odovzdané Ústrednou radou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Bratislava udelené medaila M.R. Štefánika I. stupňa a pamätný list pri príležitosti 75. výročia SNP.

Stratiť toho, koho sme mali radi je dvojnásobne ťažká bolesť. Smrť nám vzala vzácneho človeka, dobrého priateľa. Svet okolo nás akosi ochudobnel. Nezabudneme p. Ondrej na váš úsmev, ktorým ste nás obdarúval pri každom stretnutí, na vašu radostnú iskru v očiach, pútavé rozprávanie o prežitom živote, zážitkoch z vojny, na vašu úprimnosť, výrečnosť a nadhľad nad životom. Na naše milé stretnutia, keď ste vyberal členské a rozdával nám známky, na príjemné chvíle, ktoré sme spolu trávili na schôdzach, pietnych aktoch pri výročiach oslobodenia a SNP, ale aj na stretnutia pri rôznych príležitostiach v meste, alebo len tak na ulici.

Mal ste srdce plné čestnosti a spravodlivosti. Nežil ste len pre seba, žil ste pre nás. Váš prežitý život sa nikdy nepominie v priepasti zabudnutia, presahuje svoje ohraničenie, pôsobí naďalej dosiahnutými výsledkami a nezabudnuteľným príkladom. Váš obraz máme pred očami ešte príliš jasný a živý, no predsa prišla chvíľa, keď musím vysloviť slová poslednej rozlúčky. Týmito slovami chcem povedať všetko čo cítime – lásku, vďačnosť, úctu a hlboký žiaľ.

Lúčim sa v mene primátorky mesta Púchov Kataríny Henekovej, predsedu a členov ZO SZPB, členov denného centra, občanov mesta Púchov, v mene vás všetkých, ktorí ste sa prišli rozlúčiť. Ďakujeme vám p. Ondrej Martiška za statočnosť pri bránení našej vlasti počas vojny a SNP, za váš život pre rodinu a naše mesto. Ostávate navždy v nás, v našich mysliach, našich srdciach. Česť vašej pamiatke.

Irena Kováčiková, poslankyňa MsZ, členka ZO SZPB
Foto: Slavomír Flimmel