Srdce školy na Gorazdovej ulici už bije

716

Keď sme sa 1. júna vrátili po dvaapolmesačnej „koronaprestávke“ späť do školských lavíc, vedeli sme, že vydržať v horúčave a s rúškom 5 – 6 hodín v triede bude pre deti i učiteľov nadľudský výkon. A tak sme sa začali pohrávať s myšlienkou vytvoriť tzv. vonkajšiu triedu v átriu školy.

Nasledovalo obdobie písania žiadostí o finančnú podporu a vypracovanie projektu Gesto pre rodičov. V závere letných prázdnin sme si na čele s pánom školníkom Mgr. Pajtášom a nadšenými kolegami a kolegyňami vyhrnuli rukávy, vzali do rúk lopaty, motyky či krompáče a pustili sa do práce. Spočiatku vzdialený sen o krajšom a modernejšom priestore v obyčajnej škole sa každým dňom stával viac a viac skutočnejší a dovtedy pomerne smutný, málo využívaný priestor sa začínal meniť na životom pulzujúce miesto – srdce školy. Našou snahou bolo vytvoriť pre žiakov nielen edukačnú, ale i oddychovú zónu, ktorá aspoň o kúsok zlepší komfort pri vyučovaní a takisto zväčší radosť detí chodiť do školy.

Postupne vysádzame levanduľové a bylinkové záhony, o ktoré sa budú starať žiaci na hodinách techniky, inštalujeme pohodlné paletové sedenie aj nádherné drevené vyrezávané lavičky od p. Húževku. Vďaka obetavosti rodičov a učiteľov pripravujeme priestor pre 3D model slnečnej sústavy, slnečných hodín i historickú os slúžiacu na hodinách dejepisu. Popraskaný asfalt čoskoro prekryjú namaľované herné plochy, na ktorých si budú môcť žiaci zahrať, zaskákať a takisto načerpať nové vedomosti. Zaujímavými didaktickými pomôckami je už takmer hotový pocitový chodník, ktorý je výborný na stimuláciu zmyslov, stabilitu a relaxáciu a takisto miniatúra Púchova od p. Duháčka. Vďaka projektu Gesto pre rodičov od Raiffeisen banky čoskoro pribudne v átriu exteriérová tabuľa s lavičkami.

Hoci nás čaká ešte veľa práce, sme plní energie, odhodlania a nových nápadov. Už teraz je pre nás najkrajšou odmenou úsmev na tvárach žiakov tešiacich sa z nových priestorov. Veľká vďaka za podporu nášho projektu patrí pani riaditeľke, pánovi školníkovi, všetkým skutočne zanieteným učiteľom, rodičom a sponzorom (p. Kozovému, p. Klinovskému, p. Pagáčovi, p. Janovcovi, p. Lomňančíkovi, p. Pojezdalovi, p. Duháčkovi, p. Vráblovi a p. Baškovi). Ďakujeme všetkým rodičom, že hlasovali za náš projekt Gesto pre rodičov a pomohli nám zvíťaziť.

Daša Ďurajková, Gabriela Klinovská, foto: Slavomír Flimmel