RÚVZ nepotvrdil ani jeden prípad nákazy na stafylokokovú infekciu

1448

Milí Púchovčania,

občan Michalec šíri vo svojej antikampani, ktorá je v mnohých smeroch v rozpore s volebným zákonom č. 181/2014 Z. z., že vďaka nákaze, citujem: „Niektoré mamičky dopadli horšie a skončili so svojimi deťmi v nemocnici.“ Zámerne však vo svojom pamflete neuvádza, že v malom detskom bazéne sa nenachádzal žiadny zlatý stafylokok! A samozrejme, je o tom úradný záznam. Preto som promptne oslovil regionálne úrady verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici a v Trenčíne, aby mi poskytli písomné stanovisko o tom, či mali od pediatrov, alebo nemocníc hlásené prípady na stafylokokovú nákazu. Pretože to je ich zákonná povinnosť a pokiaľ by sa vyskytli čo i len 3 potvrdené prípady nákazy zlatým stafylokokom, regionálny úrad verejného zdravotníctva musí vyhlásiť lokálnu stafylokokovú epidémiu. Ani jeden pediater z okresov Púchov, Považská Bystrica, Ilava a Trenčín nenahlásil regionálnym úradom verejného zdravotníctva podozrenie na stafylokokovú nákazu, či odobratie výteru na mikrobiologické vyšetrenie v nemocnici na podozrenie stafylokokovej infekcie. Povinnosť nahlásiť takéto prípady majú samozrejme aj nemocnice. A keďže od 27. 6. do 29. 7. 2022 nebol nahlásený ANI JEDEN takýto prípad, je evidentné, že občan Michalec šíri zámerne poplašnú správu, aby vystrašil mamičky s deťmi.

Oficiálne dokumenty, ktoré potvrdzujú moje slová, zverejňujem pod článkom, aby sme upokojili naše mamičky s deťmi. S pani primátorkou Katarínou Henekovou budeme, samozrejme, na šírenie klamstiev a poplašných správ patrične právne reagovať.

Ing. Lukáš Ranik, viceprimátor mesta Púchov