Aktuálne spod Lachovca: Starneme…

234

V priloženej tabuľke je veková štruktúra obyvateľov nášho mesta, z ktorej je zrejmý v sledovanom období od roku 2000 permanentný pokles počtu obyvateľov a starnutie populácie. Pod Lachovcom máme zvýšenú koncentráciu seniorov aj vzhľadom na to, že z mnohých rodinných domov, ktoré v mladosti rodičia rekonštruovali, či postavili ako viacgeneračné, medzičasom ich deti dospeli, osamostatnili sa a dnes tí istí rodičia už ako seniori ostali v nich opäť sami… To isté platí aj o bytoch. Ďalší dôvod je, že mnohí a nielen Púchovčania našli „azyl” na jeseň života, či už v CSS Chmelinec – zriaďovateľ TSK, kde je v ŠZ a DSS celkom 140 klientov, z toho Púchovčanov 58, cezpoľných 82, o ktorých sa stará 97 zamestnancov, v Senior klube (nezisková organizácia) na Hoštínskej je aktuálne 75 klientov, z toho Púchovčanov 35, cezpoľných 40, o ktorých sa stará 42 zamestnancov.

Veková štruktúra20002010202020302040
Celkom19 21418 53217 41516 50015 740
do 5 r.1 1991 0361 018940860
6 – 15 r.3 0461 7971 6261 120770
16 – 25 r.3 4922 7961 6811 100710
26 – 62 r.9 62410 4949 5028 5607 600
63 a viac r.1 8532 4093 5884 7805 800

Bezo sporu je to potrebná a záslužná činnosť týchto organizácií a ich zamestnancov zabezpečujúcich v rámci možností spokojnú a dôstojnú jeseň života seniorov odkázaných na pomoc iných. A aby tá jeseň bola tak ako v prírode aj pestrá, organizujú rôzne programové aktivity pre klientov ako spoločné denné aktivizácie s ergo terapeutkami pri tvorivej činnosti, biblioterapii, muzikoterapii, spoločenských hrách, jednoduchých cvičeniach. Nechýbajú, individuálne i skupinové rozhovory s klientmi, v prípade priaznivého počasia – pobyt s klientmi v exteriéri , či spoločné posedenia s klientmi a zamestnancami, spoločenské kultúrne podujatia – vystúpenia folklórnych skupín z okolia, či žiakov púchovskej ZUŠ.

V objekte NsP Zdravie sú ešte dve neštátne zariadenia s trochu odlišným režimom: DOS, kde je 25 klientov s ťažšími diagnózami o ktorých sa stará 20 zamestnancov a ADOS-Dôvera, agentúra zabezpečujúca s 5 zdravotnými sestrami ošetrovateľskú starostlivosť o seniorov v ich domácnostiach v širšom regióne. Ich služby využíva mesačne cca 60 seniorov.

Z demografického vývoja a jeho predikcie je jasné, že potreba a tlak na skvalitňovanie služieb existujúcich zariadení a na rozširovanie kapacít výstavbou nových zariadení, bude v nadchádzajúcich rokoch len rásť. V CSS Chmelinec riešia aktuálne tzv. evakuačné výťahy, či vonkajšie núdzové schodisko. V programe je po dohode s mestom a TSK výstavba 9 parkovacích miest pre zamestnancov a vytvorenie uzavretého parku pre klientov, čo vyplynulo zo skúseností počas pandémie. S rastúcimi cenami energií na program dňa musí prísť po výmene dverí a okien logicky aj zateplenie objektov. Senior klub, ako relatívne nový objekt má tieto „prevádzkové“ starosti už vyriešené. Extenzívny rozvoj zatiaľ pribrzdila pandémia.  

Kľúčový cieľ článku je upozorniť na to, že aj tých 240 seniorov tu žije s nami, spolu so 159 zamestnancami, ktorí sa o nich starajú a myslieť na nich aj pri plánovaní rozvoja. Aj táto selektívna koncentrácia seniorov v našej mestskej časti ma presvedčila, že presadenie vybudovania lesoparku na Lachovci malo a jeho rozširovanie má aj do budúcna v tomto kontexte vyšší zmysel.

Pavel Melišík, poslanec MsZ